مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

دسته بندی:

قیمت: 150,000 ریال

تعداد نمایش: 564 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M388

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی:

Corporate governance of information technology

چکیده فارسی:

هدف بین المللی استانداردسازی بین المللی ایجاد چارچوب اصولی برای استفاده توسط مدیران به منظور ارزیابی، مدیریت و نظارت استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در سازمان هایشان می باشد.

بیشتر سازمان ها از فناوری اطلاعات به عنوان ابزار کسب و کار بنیادین استفاده کرده و شرکت های کمی وجود دارد که بتوانند به صورت کارآندی بدون آن فعالیت کنند. فناوری اطلاعات همچنین به عنوان فاکتور مهمی در طرح های کسب و کار آینده بسیاری از سازمان ها می باشد.

هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات بخش قابل توجهی از هزینه های سازمانی منابع انسانی و مالی را به خود اختصاص می دهد. به هر حال بازده این سرمایه گذاری ها به طور کامل مشخص نبوده و تاثیر معکوس آن بر روی سازمان هامی تواند قابل توجه می باشد.

دلایل اصلی مربوط به آین بازدهی منفی، تاکید بر روی جنبه های مالی، فنی و زمانبندی فعالیت های IT نسبت به تاکید بر روی کل شرایط کسب و کار در مورداستفاده از فناوری اطلاعات می باشد.

  1. ۱. مقدمه

این استاندارد در ارتباط با تعریف حاکمیت شرکتی می باشد که بر مبنای گزارش کمیته در مورد جنبه مالی حاکمیت شرکتی در سال۱۹۹۲ می باشد. گزارش کادبری همچنین تایید پایه ای را در مورد حاکمیت شرکتی در اصول حاکمیت شرکتی  OECD در سال ۱۹۹۹ ( که در سال ۲۰۰۴ بازبینی شد) ایجاد می کند. کاربران این استانداردها تشویق می گردند تا خودشان را با گزارش کادبری و اصول OECD از حاکمیت شرکتی آشنا کنند.

نظارت مجزا از مدیریت می باشد، و برای اجتناب از پیچیدگی، این دو مفهوم مشخصا بر مبنای استانداردهایی تعریف می گردند.

در حالی که این استانداردها مقدمتا برای هیات نظارتی مد نظر قرار می گیرند، که به نوبت فعالیت های خاصی را که توسط مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد، هدایت می کند، آن همچنین باعث می شود که، در بعضی از سازمان ها، اعضای هیات نظارتی می توانند نقش کلیدی در مدیریت داشته باشند. به این ترتیب، این اطمینان حاصل می شود که استاندارد برای تمام سازمان ها از کوچکترین تا بزرگترین، بدون توجه به هدف، طرح، و  ساختار مالکیت قابل اجرا می باشد.

هدف این استاندارد، آگاه سازی و مدیریت در طراحی و اجرای سیستم مدیریتی سیاست ها، مراحل و ساختارهایی که به پشتیبانی از این نظارت ها می پردازند، می باشد.

پاسخ دهید