مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی

دسته بندی:

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 273 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  H373

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی

عنوان انگلیسی:

Framing public governance in Malaysia: Rhetorical appeals through accrual accounting

چکیده

در دولت ها، چالش های حاکمیتی و مبارزه با فساد به وسیله حسابداری نامتناسب، تشدید می شود،. حسابداری تعهدی را به عنوان یک راه حل کلی اتخاذ می کنند. این مقاله بر پایه ی تجزیه و تحلیل قاعده ی هافمن و درخواست تجدیدنظر لفظی برای منطق، اعتبار و احساسات، سازگاری حسابداری تعهدی را در مالزی بررسی می کند. نتایج نشان داد که حسابداری تعهدی پتانسیل حاکمیت موثر و ضد فساد را دارد. با این وجود درخواست های تجدید نظری که تلاش میکنند نئولیبرالیسم را قانونی کنند و به نام پیشرفت، حمایت عمومی را جلب کنند مانع از درک فساد های نهادی و مدیریت ضعیف نهادهای دموکراتیک مشترک در کشورهای در حال توسعه ، می شوند.

Abstract

In government, the challenges of governance and anti-corruption are exacerbated by accounting not being fit for purpose. In developing countries, many governments adopt accrual accounting as a panacea. Drawing on Goffman’s frame analysis, and rhetorical appeals to logic, credibility and emotion, this paper examines the adoption of accrual accounting in Malaysia. It was found accrual accounting has potential for keying governance and anti-corruption. However, rhetorical appeals that attempt to legitimate neo-liberalism and engender public support in the name of progress were hindered by perceptions of endemic corruption and relatively weak democratic institutions of ‘good’ governance common to developing countries.

Keywords Framing,Rhetoric,Accrual accounting,Governance,Corruption,New public management (NPM),Malaysia,Developing countries