مقاله ترجمه شده : جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش

دسته بندی:

قیمت: 310,000 ریال

تعداد نمایش: 419 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M729

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش: مفاهیم مربوط به شرکت نفت و گاز

عنوان انگلیسی:

Strategic alignment of knowledge management and value creation: implications on to an oil and gas corporation

چکیده فارسی:

این پژوهش به بررسی و توصیف اینکه در چه شرایطی و چگونه الگوهای ارزش آفرینی ، نشان دهنده ی  انعکاس ادراک افراد در جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش در یک شرکت دولتی نفت و گاز برزیل هستند، می پردازد. این طرح، داده هایی  را از طریق نظرسنجی بین کارکنان بخش اطلاعات – کارکنان بخش مشاوران داخلی ، جمع آوری می کند و داده های حاصل از آن را با استفاده از آزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک و آنالیز چند متغیره مطالعه می کند. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش از سه دیدگاه مختلف با انعکاس ادراک کارکنان در ارزش آفرینی در شرکت ایجاد می شود: ویژگی های متعادل – ارزش آفرینی ویژه شرکت ها – ویژگی های تنظیم شده – ارزش آفرینی متوسط – و ناهماهنگ – ارزش آفرینی نامطلوب.

کلمات کلیدی: استراتژی ، مدیریت دانش ، ارزش آفرینی ، سرمایه فکری

Abstract                                                          

The research explores and describes if and how the patterns of value creation of a Brazilian state-owned corporation from the oil and gas industry are reflexes of the subjects’ perception on strategic alignment of knowledge management. The design adopts data obtained through a survey applied to Knowledge Workers — employees assigned as internal consultants — of Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) and the study development uses parametric and non-parametric statistics and multivariate analysis. The findings indicated that the subjects perceive the strategic alignment of the knowledge management from three different points of view, with reflexes in the perception on the corporate value creation: the balanced profile — extraordinary corporate value creation — the adjusted profile — moderate value creation — and the misaligned one — unsatisfactory value creation.

پاسخ دهید