مقاله ترجمه شده اندازه گیری یک مفهوم علمی چند وجهی. جنگل مشروعیت سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 40000 تومان

تعداد نمایش: 68 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1083

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   European Research on Management and Business Economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اندازه گیری یک مفهوم علمی چند وجهی. جنگل مشروعیت سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring a scientifically multifaceted concept. The jungle of organizational legitimacy

چکیده فارسی:

اندازه گیری مشروعیت سازمانی برای محققان به یک چالش تبدیل شده است زیرا آنها با ساختاری چند لایه روبرو هستند ، به طوری که اصطلاحات ، رویکردها و ارزیاب ها متعددی در یک مسیر همگرا می شوند. در نتیجه ، محققان طرح های مفهومی متفاوتی را ارائه کرده اند که به نوبه خود باعث ایجاد روش های اندازه گیری متعددی شده است ، که موجب ایجاد عدم قطعیت در مورد انتخاب بهترین ابزار اندازه گیری در بین محققان می شود. این روش ها برای سایر زمینه ها قابل تعمیم نیستند ، رویکردهای مختلف ارزیابی مشروعیت را ادغام نمی کنند و همچنین تناسب این ابزارها را برای زمینه های خاص تشریح نمی کنند. این مقاله  ضمن ارائه معیارهایی برای انتخاب معقول ابزار اندازه گیری، یک فرایند کلی برای اندازه گیری مشروعیت سازمانی در زمینه های مختلف مطرح می کند. این مطالعه بین اندازه گیری مشروعیت سازمانی بر اساس ادراک و داده های ثانویه و همچنین بین مشروعیت به عنوان یک قضاوت جهانی یا به عنوان یک قضاوت مبتنی بر ابعاد تفاوت قائل است. ما همچنین گونه ای تویعه یافته از ابعاد مشروعیت را ارائه می دهیم که شامل زمینه های مختلف دانش است ، از همپوشانی ابعاد جلوگیری می کند و تعاریف مفهومی را ارائه می دهد که درک محققان و مدیران را تسهیل کند.

واژه های کلیدی: مشروعیت سازمانی ، معیارهای مشروعیت ، ابعاد مشروعیت ، قضاوت

Abstract

Measuring organizational legitimacy has become a challenge for researchers because they face a multilevel construct, where diverse terminologies, approaches, and evaluators converge. As a consequence, researchers have developed different conceptual proposals that have, in turn, given rise to multiple measurement methodologies, generating some uncertainty among researchers about the best measurement instrument. These methodologies are not generalizable to other contexts, do not integrate the different approaches to assessing legitimacy, nor do they explain their suitability for specific contexts. This paper proposes a general process for measuring organizational legitimacy in any context and across different terminologies, while providing criteria for a justified choice of measurement instrument. The study differentiates between organizational legitimacy measurements based on perceptions and secondary data, as well as between legitimacy as a global or as a dimensions-based judgment. We also present a broader typology of legitimacy dimensions that includes diverse fields of knowledge, avoids overlapping dimensions, and provides concept definitions in order to facilitate understanding by researchers and managers.

Keywords: Organizational legitimacy, Legitimacy measurement, Legitimacy dimensions, Judgment