مقاله ترجمه شده :  سبک‌شهودی: روابط با سبک‌های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی

دسته بندی: - -

قیمت: 16000 تومان

تعداد نمایش: 288 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R28

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  سبک‌شهودی: روابط با سبک‌های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی

عنوان انگلیسی:

The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning

چکیده فارسی:

این مطالعه جنبه های مختلف سبک شهودی و ارتباط آن با یادگیری و آموزش را از دیدگاه پردازش دوگانه مورد بررسی قرار می دهد، یعنی چگونه سبک شهودی به دیگر سازه های سبک (تحلیلی، بصری و کلامی. محلی و جهانی)، جنسیت، و استدلال خرافی ربط دارد و به احتمال زیاد به تاثیر بر یادگیری در محیط های آموزشی و شغلی مربوط می شود. همبستگی بین سبک  شهودی و سبک بصری از نظر آماری معنی دار بود، در حالی که همبستگی بین سبک شهودی و سبک جهانی غیر معنی دار بود.اثر اصلی جنس در سبک شهودی کوچک مشاهده شد. همبستگی  میان سبک شهودی و خرافاتی ازنظر آماری معنی دار بود.شش اندازه گیری جداگانه از سبک های مورد استفاده در این مطالعه دارای سازگاری درونی قابل قبول بود.تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی در سطح مقیاس، استقلال نسبی مقیاس شهودی و منطقی، و محلی و جهانی را نشان داد. اندازه گیری کلامی – بصری در این زمینه مشکل تر بود. کلیشه شهود زن حمایت قوی دریافت نکرد. توصیه می شود که مربیان  مراقب سوگیری در این زمینه باشند. همگام با پژوهش های قبلی سبک شهودی ، مشخص شد که استدلال خرافی و اعتقادات ماوراء الطبیعه به هم مربوط می شود و بنابراین ممکن است در استدلال و فکر کردن تاثیر داشته باشد با روشی که در تقابل با فهم علمی از علیت است.پیامدهای این یافته ها در ارزیابی سبک و کاربرد آنها بحث شده است.