مقاله ترجمه شده جلب اعتماد سرمایه گذار: نقش مدیریت سود گذشته

مشخصات محصول
قیمت:52000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H663

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله:   Journal of Business Finance & Accounting published

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  جلب اعتماد سرمایه گذار: نقش مدیریت سود گذشته

عنوان کامل انگلیسی:

Earning investor trust: The role of past earnings management

چکیده فارسی:

آیا مدیریت سود ، حتی اگر قانونی باشد ، مانع اعتماد سرمایه گذار به سودهای گزارش شده می شود؟ یا آیا سرمایه گذاران، به مدیریت سود به عنوان راهی برای انتقال اطلاعات خصوصی توسط شرکت ها می نگرند یا صرفاً به عنوان یک ویژگی خنثی در گزارشگری مالی می دانند؟نتایج نشان داد که خودداری از مدیریت سود در گذشته ، واکنش های سرمایه گذاران به غافلگیری های سود در آینده را افزایش می دهد. نکته مهم این که ، این تأثیر در صنایعی رخ می دهد که اخیراً اعتماد سرمایه گذار از دست رفته است و در گذشته مدیران انگیزه ها و فرصت هایی برای دستکاری سود داشتند. به طور کلی ، به نظر می رسد سرمایه گذاران تا حدی مقاومت مدیریت در برابر وسوسه های گزارشگری نادرست را به عنوان “تست لیتموس” برای قابلیت اطمینان تفسیر می کنند.

کلید واژه: اعتبار ، مدیریت سود ، واکنش سود ، اعتماد

Abstract

Does earnings management, even though legal, hinder investor trust in reported earnings? Or do investors regard earnings management as a way for firms to convey private information, or simply as a neutral feature of financial reporting? We find that past abstinence from earnings management increases investor responses to future earnings surprises. Importantly, this effect occurs in industries where investor trust has recently been violated, and where managers would in the past have had incentives and opportunities to misrepresent earnings. Overall, investors seem to interpret the extent to which management resists temptations for misreporting as a “litmus test” of trustworthiness.

KEYWORDS: credibility, earnings management, earnings response, trust

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد