مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M445

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت  ترجمه شده اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

عنوان انگلیسی:

The moderating effect of human resource management practices on the relationship between knowledge absorptive capacity and project performance in project-oriented companies

چکیده فارسی:

پژوهش حاضر در پاسخ به درخواست های اخیر برای تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی (HRM) در مدیریت پروژه، به بررسی روابط بین شیوه های HRM، ظرفیت جذب دانش تیم پروژه (ACAP) و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور (POC) می پردازد. این تحقیق بر اساس داده های نظر سنجی از ۱۹۸ پروژه در شرکت های چند ملیتی (MNC) در صنعت خودروی تایلندی نشان می دهد که شیوه های HRM، ​​اثرات ACAP دانش یک تیم پروژه بر عملکرد پروژه را به ویژه در زمینه  ACAP بالقوه درعملکرد بلند مدت پروژه، تعدیل می کنند. علاوه بر این، شیوه های HRM با درک ACAP توسط یک تیم پروژه، که ابعاد دیگری از ACAP است، برای تحقق عملکرد کوتاه مدت پروژه تحقق پیدا می کنند. این پژوهش نقش های مختلفی را که شیوه های HRM در یک پروژه بازی می کنند روشن کرده و نشان می دهد که شیوه های HRM نه تنها سبب تسهیل مدیریت دانش پروژه های جاری و پروژه های آینده می شوند بلکه رابطه بین ACAP دانش یک تیم پروژه و عملکرد بلند مدت پروژه را تقویت می کنند. این تحقیق به ایجاد درک درستی از مدیریت منابع انسانی در ادبیات موضوعی مدیریت پروژه کمک می کند.

واژگان کلیدی: شیوه های HRM، ظرفیت جذب دانش، عملکرد پروژه، پروژه به پروژه، شرکت های پروژه محور (POCs).

۱٫مقدمه

به تازگی، بسیاری از شرکت های چند ملیتی (MNCs) به فعالیت در قالب شرکت های پروژه محور (POCs) تغییر مسیر داده و به اتخاذ ساختارهای سازمانی موقت برای مقابله با محیط پیچیده از طریق پروژه ها پرداخته اند (DeFillippi و آرتور، ۱۹۹۸؛ Hobday، ۲۰۰۰؛ Sydow و همکاران، ۲۰۰۴؛ ترنر و همکاران، ۲۰۰۸). مدیریت این پروژه ها، به ویژه در توسعه محصول،  به دلیل فشار استانداردهای جهانی و زمان بازار بسیار چالش برانگیز است (Lindkvist و همکاران، ۱۹۹۸). اگر چه عملکرد پروژه را می توان به سادگی توسط مثلث هزینه – زمان – کیفیت اندازه گیری کرد (پینتو و اسلوین، ۱۹۸۸؛ PMI، ۲۰۰۸)، اما بسیاری از پروژه های موفق، ممکن است به عنوان پروژه های با کیفیت از نظر یادگیری و انعکاس پروژه مد نظر قرار داده نشوند (باکر و همکاران ۲۰۱۳، کیگان و ترنر ۲۰۰۱، رائلین ۱۹۹۷). پژوهشگرانی مانند ویلرایت و کلارک (۱۹۹۲) و گرانت (۱۹۹۶) استدلال می کنند که دو عامل بسیار مهم برای موفقیت پروژه، به ویژه برای افزایش یادگیری پروژه شامل شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و ظرفیت جذب دانش تیم پروژه (ACAP) می باشند. ACAP دانش به دانش مربوطه قبلی یک تیم اشاره می کند که از دانش تجمعی در پروژه های توسعه محصول به دست آمده است (کوهن و لوینتال، ۱۹۹۰؛ Zander و دانش Kogut، ۱۹۹۵). ACAP دانش یک تیم پروژه منجر به موفقیت پروژه با ایجاد پروسه سریع تری از بازیافت و خلق دانش در پروژه در زمان محدود می شود (کلارک و همکاران، ۱۹۸۷؛ Tsai و، ۲۰۰۱). در ادبیات موضوعی مدیریت پروژه، شیوه های HRM به منظور کمک به موفقیت پروژه با تسهیل مدیریت دانش، به عنوان مثال توسط تحریک به اشتراک گذاری دانش از طریق سیستم های پاداش، بهبود دانش مربوط به پروژه از طریق آموزش و توسعه و فراهم کردن توسعه مسیر شغلی مورد ملاحظه قرار داده می شوند ( Kase و همکاران، ۲۰۰۹؛ ترنر و همکاران ۲۰۰۸،). بدیهی است که هر دو شیوه های HRM و ACAP دانش یک تیم پروژه به میزان قابل توجهی با عملکرد پروژه در ارتباط هستند، اما ارتباط بین این ساختار ها به ندرت مورد آزمایش قرار گرفته است (چوانگ و همکاران، ۲۰۱۰؛ کلارک و Colling، ۲۰۰۵). بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شیوه های HRM و ACAP دانش تیم پروژه بر عملکرد پروژه می باشد.

زهرا و جورج (۲۰۰۲، ص ۱۸۵) بر اساس درک درستی از ابعاد چندگانه ACAP دانش، استدلال می کنند که ACAP دانش قابلیت پویای مربوط به استفاده از دانش (و یا ACAP درک شده) و خلق دانش (یا ACAP بالقوه) می باشد. این دو نوع ACAP با هم به منظور افزایش توانایی تیم پروژه عمل می کنند. به طور خاص، ACAP درک شده بر عملکرد پروژه در کوتاه مدت، به عنوان مثال بر نوآوری بسیار موثر است. در مقابل، ACAP بالقوه عملکرد پروژه را در بلند مدت تحت تاثیر قرار می دهد (زهرا و جورج، ۲۰۰۲). بنابراین، ACAP دانش یک تیم پروژه به نوآوری آن در کوتاه مدت و به انعطاف پذیری کسب و کار استراتژیک در بلند مدت کمک می کند (یانسن و دیگران، ۲۰۰۵؛ Ritala و Hurmelinna-Laukkanen، ۲۰۱۳) بسیاری از مطالعات توسعه محصول دریافته اند که شرکت ها اغلب یک سری از پروژه های توسعه محصول را اجرا می کنند (Hobday، ۲۰۰۰؛ ویل رایت و کلارک، ۱۹۹۲). با وجود این، اغلب مطالعات تنها به بررسی عملکرد کوتاه مدت یک پروژه خاص پرداخته و بر عملکرد پروژه در هر دو کوتاه مدت و بلند مدت تمرکز زیادی ندارند. به عنوان مثال، باکر و همکاران (۲۰۱۳) در شرایط عملکرد بلند مدت پروژه، نشان داده اند که تیم پروژه به احتمال زیاد پردازشگر خودکار اطلاعات به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای درک اطلاعات و به منظور افزایش دانش می باشند. به طور مشابه، براون و همکاران (۲۰۱۳) نشان داده اند که رابطه کیفیت در میان اعضای پروژه را می توان در سایر موارد توسعه داد و این امر منجر به بروز رفتار شهروندی پروژه بهتر می گردد. با توجه به این یافته ها، محققان توجه بیشتری به عملکرد پروژه در هر دو کوتاه مدت و بلند مدت معطوف داشته و مسائل گسترده ای در این حوزه برجسته شده اند، به ویژه فرآیند انتقال دانش از پروژه های فعلی به پروژه های آتی، تجمیع بلند مدت شایستگی و توسعه مسیر شغلی اعضای پروژه از اهمیت زیادی برخوردارند (برادی و دیویس، ۲۰۰۴؛ Keegan و ترنر، ۲۰۰۱؛ ترنر و همکاران، ۲۰۰۸). بنابراین، نقش شیوه های HRM به عنوان بخشی از یک پروژه باید فراتر از تسهیل عملیات پروژه به منظور دربر گرفتن جنبه های بیشتری از مدیریت پروژه مورد ملاحظه قرار داده شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد