مقاله ترجمه شده : یک دیدگاه استراتژیک از جدول زمانبندی دانشگاه

دسته بندی: -

قیمت: 21000 تومان

تعداد نمایش: 566 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M721

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ :  یک دیدگاه استراتژیک از جدول زمانبندی دانشگاه

عنوان انگلیسی:

A strategic view of University timetabling

چکیده فارسی

در تحقیقات پیشین جدول زمانبندی  دانشگاه به عنوان یک مساله عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که هدف، اختصاص دادن سخنرانی به اتاق ها و زمان بندی و ایجاد جداول زمانی با کیفیت برای دانشجویان و اساتید است. پیش از آن که این موضوع حل شود، دو مشکل تصمیم گیری مهم پیش می آید: چه اتاق هایی لازم است و در کدام دوره های تدریس؟ این تصمیمات ممکن است اثری قوی بر جداول زمانی حاصل داشته باشد و به ندرت تغییر کند و یا حتی مورد بحث قرار گیرد. این مقاله بر حل این دو مشکل راهبردی تمرکز می کند و اثر این تصمیمات بر کیفیت جداول زمانی حاصل را بررسی می کند.

رابطه و تفاوت های بین مسائل اجرایی، تاکتیکی و راهبردی بازنگری می شوند. بر اساس تدوین زمانبندی و مطالب دوره های مبتنی بر سرفصل دروس از دومین رقابت جدول زمانی بین المللی (ICT 2007)، سه مدل عدد صحیح مختلط دو هدفه  تدوین می شود. برای حل آن ها، الگوریتمی را بر اساس روش محدودیت ϵ- پیشنهاد می دهیم. این الگوریتم می تواند برای تحلیل اثر داشتن منابع مختلف در مسائل جدول زمانی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت ما نتایج مربوط به نحوه تاثیر این سه هدف (اتاق، دوره های تدریس، و کیفیت) بر یکدیگر را گزارش می کنیم.

کلمات کلیدی: جدول زمانی، برنامه ریزی هدف چندگانه، برنامه ریزی عدد صحیح

مقدمه

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی آموزشی توجه زیادی را در تحقیقات عملیاتی به خود جلب کرده است و برای مدت‌های طولانی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ برای یک بررسی و مرور در این زمینه بنگرید به کینگستون (۲۰۱۳) و کریستینسن و استیدسن (۲۰۱۳). بسیاری از تغییرات در این مسئله وجود داشته است، زیرا این بین مراحل مختلف آموزش در کشورهای مختلف متفاوت است. تعریفی که معمولا برای تنظیم زمان‌بندی مورد استفاده قرار گرفته شده است، از رِن (۱۹۹۶) بدست آمده است:

“زمان‌بندی، تخصیص با توجه به محدودیت منابع معین در اشیائی است که در فضا زمان قرار می‌گیرند، بطوری که بتواند مجموعه‌ای از اهداف مطلوب را تا جایی که امکان دارد نزدیک به هم برآورده نماید”.

این تعریف، مشکلات مربوط به زمان‌بندی را که معمولا در ادبیات مورد بررسی قرار می‌گیرند، در بر می‌گیرد. با این وجود، دیگر تصمیمات مهم مربوطه به ندرت مورد بررسی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: کدام منابع باید در دسترس باشند؟ کجا در فضا و زمان مجاز به قرار دادن این اشیاء هستیم؟ در این مقاله، ما مدل‌ها و روش‌هایی را برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه اندازه اتاق‌ها و دوره‌های آموزشی باید توسط یک سازمان استفاده شود، ایجاد می‌کنیم و تحلیل می‌کنیم که چگونه این تصمیمات براساس جدول زمانی حاصله موثر خواهد بود.

یک مرور کلی از مشکلات تصمیم‌گیری مربوط به زمان‌بندی در شکل ۱ نشان داده شده است. ارزش یک جدول زمانی که از طریق حل این مسائل بدست می‌آید، با سه مقیاس مرتبط با فرایند زمان‌بندی مشخص می‌شود:

چابکی . پاسخ به تغییرات و اعمال سریع تغییرات در جدول زمان‌بندی.

کیفیت. یک جدول زمانی که محیط کار خوبی را برای کارکنان و دانشجویان ارائه می‌دهد.

هزینه. یک جدول زمانی که از منابع پر هزینه استفاده می‌کند.

Abstract

University timetabling has traditionally been studied as an operational problem where the goal is to assign lectures to rooms and timeslots and create timetables of high quality for students and teachers. Two other important decision problems arise before this can be solved: what rooms are necessary, and in which teaching periods? These decisions may have a large impact on the resulting timetables and are rarely changed or even discussed. This paper focuses on solving these two strategic problems and investigates the impact of these decisions on the quality of the resulting timetables.

The relationship and differences between operational, tactical and strategic timetabling problems are reviewed. Based on the formulation of curriculum-based course timetabling and data from the Second International Timetabling Competition (ITC 2007), three new bi-objective mixed-integer models are formulated. We propose an algorithm based on the ϵ-constraint method to solve them. The algorithm can be used to analyze the impact of having different resources available on most timetabling problems. Finally, we report results on how the three objectives – rooms, teaching periods, and quality – influence one another.

Keywords Timetabling,Multiple objective programming,Integer programming