مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H595

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟ شواهدی از پاکستان

عنوان کامل انگلیسی:

How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan

چکیده فارسی:

در این مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بر عملکرد مالی ، شمول مالی و ثبات مالی بخش بانکداری ، با تمرکز بر داده های سالانه ۲۰ بانک تجاری پاکستان برای دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۷ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که CSR ، و همچنین سن و اندازه بانک ، تأثیر مثبتی بر هر سه فاکتور دارد. با این حال ، سطح بالای اهرم موجب کاهش شمول مالی و ثبات مالی می شود ، در حالی که شمول مالی ارتباط منفی با ملموس بودن دارایی ها دارد.

واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت ، عملکرد مالی ، شمول مالی ، ثبات مالی

Abstract

This paper examines the impact of corporate social responsibility (CSR) on the financial performance, financial inclusion, and financial stability of the banking sector, focusing on annual data for 20 Pakistani commercial banks for the period 2008–۲۰۱۷٫ The results suggest that CSR, as well as age and size, has a positive impact on all three factors. However, high levels of leverage reduce financial inclusion and financial stability, while financial inclusion is also negatively associated with the tangibility of assets.

Keywords: Corporate social responsibility, Financial performance, Financial inclusion ,Financial stability

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد