مقاله ترجمه شده آیا اسلام گرایی برای ثبات بانک های اسلامی در نظام های بانکی دوگانه اهمیت دارد؟

مشخصات محصول
قیمت:79000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1435

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Heliyon

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  آیا اسلام گرایی برای ثبات بانک های اسلامی در نظام های بانکی دوگانه اهمیت دارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Does Islamicity matter for the stability of Islamic banks in dual banking systems?

چکیده فارسی:

اخیرا بررسی رابطه بین محیط نهادی و ثبات بانکی مورد توجه مطالعات تجربی قرار گرفته است. از زمان پیدایش بانکداری ، بخش اسلامی سیستم‌های بانکداری دوگانه سریع‌تر از بخش متعارف توسعه یافته است، اگرچه عوامل بسیاری مانع از رشد آن شده است. در بیشتر کشورها، محیط کسب و کار بر اصل «به حداکثر رساندن ثروت مالکان» متمرکز شده اند، که ممکن است بانک‌های اسلامی را از کارکرد واسطه‌ای خود برای پیگیری فعالیت‌های سازگار با چارچوب رویکرد اسلامی alfalah-Maqasid دور کرده باشد. این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا بانک‌های اسلامی در کشورهایی که محیط‌شان تحت تأثیر اسلام‌گرایی است، پایدارتر از کشورهایی با اسلام گرایی کمتر هستند یا خیر. نمونه ای از بانک های اسلامی و متعارف از ۱۴ کشور که اکثریت مسلمان هستند، برای دوره ۲۰۱۹-۲۰۱۶ به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که اسلام‌گرایی تأثیر خنثی بر ثبات بانک‌ها دارد و اسلام‌گرایی بالاتر محیط ، عامل حمایتی برای تاب‌آوری بانک‌های اسلامی نمی باشد. یافته‌های ما فرضیه « اسلام‌گرایی -ثبات» را برای بانک‌های اسلامی رد می‌کند، و نشان می‌دهد که اسلام‌گرایی محیط بر سیستم‌های بانکی دوگانه بی تاثیر است. از زاویه‌ای دیگر، بانک‌های اسلامی ممکن است نسخه‌ای «تغییر یافته» از بانک‌های متعارف به نظر برسند.

کلیدواژه ها: بانک های اسلامی، ثبات، Z-score، شاخص اسلام گرایی

Abstract

Investigating the relation between the institutional environment and bank stability has become the focus of recent empirical works. Since its emergence, the Islamic segment of dual banking systems has expanded faster than the conventional segment, albeit growth remains somehow impeded due to many factors. In most countries, the business environment is centred on the principle of “maximisation of owners’ wealth”, which may have stripped Islamic banks of their intermediary function to pursue activities in greater congruence with the alfalah-Maqasid Sharia approach framework. This study examines whether Islamic banks are more stable in countries where the environment is overwhelmed by Islamicity than in countries with less Islamicity. A sample of Islamic and conventional banks from 14 Muslim majority countries is employed for the 2016–۱۹ period. The results suggest that Islamicity has a neutral effect on bank stability and that Islamic banks do not find higher Islamicity of the environment a supporting factor for their resilience. Our findings reject the ‘Islamicity-stability” hypothesis for Islamic banks, suggesting that the Islamicity of the environment is irrelevant in dual banking systems. From a different angle, Islamic banks may seem to be a “disguised” version of conventional banks.

Keywords: Islamic banks, Stability, Z-score, Islamicity index

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد