مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ویژگی های تکنولوژی مصرف کننده در پذیرش خرید به وسیله تلفن همراه کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB)

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M337

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ویژگی های تکنولوژی مصرف کننده در پذیرش خرید به وسیله تلفن همراه کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB)

عنوان انگلیسی:

Consumer technology traits in determining mobile shopping adoption: An application of the extended theory of planned behavior

چکیده یک مدل توسعه یافته از تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) در زمینه خرید از طریق تلفن همراه (خرید موبایلی) با تعدیل اثرات سه خصوصیت تکنولوژی مصرف کننده (فن آوری خودکارآمدی، نوآوری تکنولوژی، و سطح استفاده از تجربه) بررسی شده است. در میان باورهای تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB)، «لذت درک شده» قوی ترین عامل تعیین کننده در ایجاد نگرش مطلوب نسبت به اتخاذ روش خرید از طریق تلفن همراه یا خرید موبایلی بوده است. نتایج از اینکه مصرف کنندگان در سطوح ویژگی های تکنولوژی در اتخاذ خرید موبایلی متفاوت هستند حمایت می کند. مفاهیم ارائه شده، به پیش بینی بالقوه اتخاذ رفتار مصرف کننده موبایلی و در طراحی محیط های مطلوب خرید موبایلی که می تواند با ویژگی های مصرف کننده سازگار باشد، کمک می کند.

 مقدمه

استفاده مصرف کنندگان از خرید موبایلی به سرعت در حال افزایش است و انتظار می رود که خرید بوسیله گوشی های تلفن همراه به ۳۱ میلیارد دلارتا سال ۲۰۱۶ برسد. اگر چه خرید موبایلی تنها بخش کوچکی از فروش تجارت الکترونیک (۷٪) را اشغال میکند، تنوع خدمات خرید موبایلی بوسیله درخواستهای گسترده مصرف کنندگان از تکنولوژی تلفن همراه پشتیبانی میشود. در مراحل ابتدایی خرید موبایلی، به منظور تعیین احتمال عوامل خاص در پیش بینی اتخاذ خرید موبایلی، و چگونگی طراحی محیط خرید موبایلی با ویژگی های مصرف کننده، عوامل زمینه ای از قبیل ویژگی های تکنولوژی و ویژگی های کاربر باید مورد بررسی قرار گیرد است.

در اتخاذ تکنولوژی در تحقیق مصرف کننده های سنتی، ویژگی های مصرف کننده به عنوان متغیرهای پیش بینی قابل توجهی در تعیین نتایج رفتاری مشاهده شده است. در پیش بینی انتخاب خرید موبایلی مصرف کننده، ویژگی های مصرف کننده در اتخاذ میانجیگری تکنولوژی محیط خرید می تواند عوامل تعیین کننده مهمی در تعدیل روابط در پیش بینی خرید موبایلی باشد.

از آنجا که ویژگیهای مصرف کننده در پذیرش تکنولوژی متفاوت است، آنها ممکن است اثرات مختلفی از معیارهای ارزیابی بر رفتار پذیرش تکنولوژی ایجاد کنند. علاوه بر این در مرحله گسترش خرید موبایلی، بررسی اثرات ویژگی های مصرف کنندگان بر پذیرش خرید موبایلی به تفاوتهای زیر بنایی مصرف کنندگان در پذیرش خرید موبایلی کمک خواهد کرد.

در این مطالعه، سه ویژگی مصرف کننده (به عنوان مثال، خودکارآمدی تکنولوژی، سطح استفاده از تجربه و نوآوری تکنولوژی مصرف کننده) به عنوان صفات قابل توجه تکنولوژی مصرف کننده که پیامدهای مختلفی از اتخاذ رفتارخرید موبایلی را ایجاد میکند در نظر گرفته شده است.

سه صفت مصرف کننده با تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) توسعه یافته بررسی شده است تا اثرات تعدیل صفات مصرف کننده در میان پیش بینی اتخاذ خرید موبایلی را تعیین کند.

بنابراین، هدف این مطالعه بررسی : (۱) عوامل موثر بر پذیرش خرید موبایلی در تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته،، و (۲) تاثیرات مختلف صفات مصرف کننده میان روابط بین عوامل تعیین کننده و اتخاذ خرید موبایلی در تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده.

نتایج بدست آمده از این مطالعه کمک میکند به رفتار فعلی و بالقوه خریداران موبایلی و ارائه مفاهیم برای طراحی خرید موبایلی که سازگار است با ویژگیهای مصرف کننده.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد