مقاله ترجمه شده تکرارپذیری در تحقیقات حسابداری: نظرات انجمن های پژوهشی

مشخصات محصول
قیمت:57000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H587

نام مجله:   Journal of Accounting Research.

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تکرارپذیری در تحقیقات حسابداری: نظرات انجمن های پژوهشی

عنوان کامل انگلیسی:

Reproducibility in Accounting Research: Views of the Research Community

چکیده فارسی:

ما در مورد شیوع تکرارناپذیری در ادبیات حسابداری دانش کمی داریم. برای پر کردن این شکاف ، ما یک بررسی میدانی را بین شرکت کنندگان کنفرانس JAR 2019 درمورد ادراک آنها از فراوانی ، دلایل و پیامدهای تحقیقات تکرارناپذیر که در مجلات حسابداری منتشر شده است ، انجام دادیم. اکثر پاسخ دهندگان معتقدند که تکرارناپذیری در ادبیات رایج است ، یک مشکل اساسی است و توجه کمتری به آن می شود. اکثر آنها در آثار دیگران با کارهای تکرارناپذیر مواجه شده اند (اگرچه در آثار خودشان نیست) اما تصمیم نگرفته اند که تلاش های باز تولید شکست خورده ی خود را برای انتشار دنبال کند. پاسخ دهندگان معتقدند که نتایج تکرارناپذیر به طور عمده ناشی از شغل یا نشر مشوق ها و همچنین گزارش های انتخابی نتایج می باشد. آنها همچنین معتقدند که اقداماتی مانند به اشتراک گذاری کد و داده ها با ترکیب با انگیزه های قوی تر برای تکرار کار دیگران باعث می شود تکرارپذیری افزایش یابد. نظرات محققان حسابداری به طرز چشمگیری شبیه به نظراتی است که در یک نظرسنجی توسط مجله علمی Nature به دست آمده است. ما با بحث در مورد پیامدهای یافته هایمان جمع بندی می کنیم و چندین مسیر بالقوه پیش رو را برای انجمن های پژوهشی حسابداری ارائه می دهیم.

واژه‌های کلیدی: تحقیقات حسابداری؛ اخلاق؛ بررسی کارشناسی؛ روند انتشار؛ روش تحقیق؛ تکرار؛ تکرارپذیری

Abstract

We have little knowledge about the prevalence of irreproducibility in the accounting literature. To narrow this gap, we conducted a survey among the participants of the 2019 JAR Conference on their perceptions of the frequency, causes, and consequences of irreproducible research published in accounting journals. A majority of respondents believe that irreproducibility is common in the literature, constitutes a major problem, and receives too little attention. Most have encountered irreproducibility in the work of others (although not in their own work) but chose not to pursue their failed reproduction attempts to publication. Respondents believe irreproducibility results chiefly from career or publication incentives as well as from selective reporting of results. They also believe that practices like sharing code and data combined with stronger incentives to replicate the work of others would enhance reproducibility. The views of accounting researchers are remarkably similar to those expressed in a survey by the scientific journal Nature . We conclude by discussing the implications of our findings and provide several potential paths forward for the accounting research community.

Keywords: accounting research; ethics; expert survey; publication process; research methodology; replication; reproducibility

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد