مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 674 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۱ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M301

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

عنوان انگلیسی:

Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements

چکیده فارسی:

در تمام مباحث مربوط به هیات مدیره، مدیران اجرایی و مدیران یک بحث داغ مربوط به کارهای غیر اخلاقی است که اثر منفی به همراه دارد و به سختی می توان آنها را حل کرد. در این مقاله روی ۳ عامل کلیدی که بایستی وجود داشته باشد بحث شده است که با وجود این ۳ عامل، کارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی در سازمانها به کمتر از حداقل ممکن می رسند و این امر زمانی حاصل می شود که فرهنگ اخلاقی شرکت دائر شده باشد. این ۳ عامل شامل : ۱- تنظیم ارزش های اخلاقی و توسعه آنها در سازمان و در بخش های مختلف (آن)، مثل (سیاست ها – فرآیند ها – عملیات). ۲- توزیع برنامه اخلاقی رسمی که شامل کدهای اخلاقی – آموزش اصول اخلاقی – نماینده یا رهبر اخلاقی می باشد. ۳- حضور مستمر رهبری اخلاقی، این به این معنی است که افرادی که دربالای هرم سازمان هستند صدایشان شنواتر است و این افراد اغلب، روسا یا هیئت های اجرائی ارشد و مدیران می باشند. هر کدام از این ۳ عامل از همدیگر متمایز می باشند و همدیگر را همپوشانی می کنند و به هم مرتبط هستند. در این مقاله به هر کدام از این ۳ عامل که منجر به توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت می شود، توجه شده است.

کلمات کلیدی : فرهنگ اخلاقی شرکت – ارزش های اخلاقی – رهبری اخلاقی – برنامه های اخلاقی

۱-فعالیت های غیر اخلاقی :

امکان این وجود دارد که درباره تمام مسائلی که روبروی مدیران، مدیران اجرائی و روسا قرار می گیرد حرف زده شود ولی کارها و فعالیت های غیر اخلاقی یکی از مهمترین کارهایی است که اثر منفی می گذارد و یکی از مشکل ترین مباحثی است که در حوزه کاری مطرح می شود. فعالیت های غیر اخلاقی و غیرقانونی طیف وسیعی را دارند و شامل فساد، رشوه، دریافت و دادن هدایای غیر مرسوم و kick backs، اخاذی، انتساب اقوام بر سر کار، طرفداری و تعصب بیجا، پول شویی، به کاربردن اطلاعات داخلی سازمان ها، استفاده از واسطه ها، به راه انداختن تضاد و اختلاف در سازمان، فریب و حیله، حسابداری نادرست، تبعیض قائل شدن، آزار جنسی، عدم ایمنی محیط کار و ایجاد محیطی آلوده و کثیف در سر کار.

لازم نیست از زاویه خیلی دور به این مشکلات نگاه شود، بلکه مثال های زیادی در کنار ما مثل جرم و جنایت و کارهای غیراخلاقی در سازمان ها وجود دارد که این مسائل باعث بروز رسوائی هایی می شود که دامن کارمندان – مشتریان – رقبا – محیط کار و جامعه را نیز آلوده می کند. لیست کاملی که در آنها کارهای غیر اخلاقی وجود داشته باشد نداریم. در برخی شرکت ها و نمایندگی ها، فعالیت های غیر صادقانه، غیر درست، برهم زدن قول و قرارها و… وجود دارد که باعث ضرر وزیان سرمایه گذاران نیز می شود. بیشتر این رسوائی ها توسط برنامه های بازرسی رسانه ها، مراکز حقوقی یا مراکز دولتی مربوطه مورد توجه قرار می گیرند و این مسائل تبدیلبه یک سری مسائل پیچیده برای مدیران می شوند. برای مثال معماهای غیرقابل حل اخلاقی ای مه مدیران با آنها روبرو می شوند در زیر لیست شده است :

–          آیا بایستی تولیدات به آن سوی مرزها انتقال داده شوند آیا این کار باعث خروج کارمندان می شود؟

–          آیا بایستی سیاست هایی برای تصدیق کارها اعمال شود تا خود این سیاست ها به عنوان فاکتورهایی برای سنجش کیفیت کالاهای دیگر قرار گرفته شود؟

–          آیا محصولات مصرفی بایستی در کشورهای جهان سوم فروخته شود و در این مسیر قوانین حمایت از مشتری رعایت شود و آیا در این زمان نبایستی اجازه قانونی به فروش آن محصولات در کش. ر (آن شرکت ها) داده شود؟

در زیر یک سری مسائل غیرقابل حل اخلاقی در سطح شخصی در برابر مدیران وجود دارد که بیان کرده ایم :

–          آیا بایستی مسائل محرمانه را به کسی که دوست صمیمی امان است بازگو کرد؟

–          آیا من می توانم جام نوشیدنی ای را در جشن های خاص از تامین کنندگان بگیرم حتی اگر شرکت من مرا از این کار منع کرده باشد؟

–          آیا من بایستی به مسئول مربوطه خودم، سوء استفاده هایی که در کار توسط دیگر کارمندان شکل می گیرد را گزارش کنم و خطر از دست دادن شغلم را قبول کنم؟