دانلود مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 571 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M76

عنوان فارسی:

مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

عنوان انگلیسی:

Derived versus full name brand extensions

چکیده فارسی:

بیشترین مطالعات نام تجاری به دنبال این فرضیه هستند که درتوسعه نام تجاری از نام تجاری کامل استفاده می کنند (به عنوان مثال ،خمیر دندان oral-b  ممکن است به نخ دندان oral-b توسعه یابد). با این حال ، برخی از شرکت ها از مشتق نام های تجاری در استراتژی های توسعه نام تجاری استفاده می کنند (به عنوان مثال چای سرد). این مطالعه به بررسی مزایا و معایب توسعه نام تجاری مشتق شدهدر مقایسه باتوسعه نام تجاری کامل می پردازد.این مطالعه اهمیت اثرات بازار هدف را در ارزیابی هر دو استراتژی توسعه نام تجاری بررسی می کند.یافته هااز این ایدهحمایت می کنند که نام های تجاری مشتق شده منجر به تقویت نام تجاری اصلی شده و از نام تجاری اصلی در برابر شکست توسعه حفاظت می کند.

کلمات کلیدی: ،برندها ،نام تجاری مشتق شده ، توسعه نام تجاری، نام تجاری کامل

  1. ۱. مقدمه

نام تجاری یکی از اجزای خیلی مهم برند است ، و ممکن است تاثیر بسیار زیادی درروش انجام یک نام تجاری داشته باشد، اما مطالعات بازاریابی در مورد نام های تجاری در مجلات بازاریابی بزرگ خیلی معمول نیست. بیشترکتاب های درسی بازاریابی در مورد نام های تجاری صحبت می کنند ، اما بحث آنهاکوتاه و بسیار محدود است – به طور معمول چند صفحه در فصل محصول. با این حال ، در دنیای انسان ها ، هنگامی که یک کودک متولد می شود ، گذاشتن نام برای والدین (سازندگان) یکی از مهم ترین و حتی سخترینتصمیم گیری برای انان است. در دنیا کالا و خدمات ، وظیفه نامگذاری به چالش کشیدن افراد بازاریابی در روشی مشابه است.کارشناسان نام تجاریاین واقعیت را بهرسمیت شناختند: نام های تجاری کلید حقوق صاحبان نام تجاری است  زیرا آنهادر به یاد اوردنو به رسمیت شناختن انها تاثیر می گذارند ، آنها حامل معنا  هستند، و آنها حتی بر نگرش نسبت به نام تجاری تاثیر می گذارند.با این حال ، نام تجاری و تغییرات نام تجاری در ادبیات توسعه نام تجاری خیلی بحث نشده است.بیشتر مطالعات توسعه نام تجاری تا به امروز فرض می کردند که توسعه نام تجاری ازنام تجاری اصلیاستفاده کرده است، به عنوان مثال ، مسواک oral bممکن است به نخ دهانoral b گسترش پیدا کند یا به دهان شوی oral b. این فرض معقول است ، زیرا یکی از دلایل برای اقدام به توسعه نام تجاری استفاده از حقوق صاحبان نام تجاری در دسته بندی یک محصول جدید و به منظور تسهیل پذیرش مصرف کنندگان وانجمن نام تجاری استانتقال. استفاده از نام تجاری کامل برای توسعه ممکن است این فرایند را اسان کند.

شرکت های دیگر ، با این حال ،استفاده از یک استراتژینام تجاری خرد که در آن نام های تجاری مختلف با نام تجاری اصلی ترکیب می شوندبه عنوان مثال : اولترا توسط ب ام و ،کورت یارد توسطماریوت. همچنین برخی از شرکت های فقط حروف اولیه یا هجا از نام تجاری اصلی را انتخاب می کنند و آنها را با نشانه رده یا نامها  ترکیب کرده تایک نام تجاری مشتق شده ایجاد کنند ، برای مثال ، چای سرد نستی یا فیلمهای کوداکالر. در واقع ، یکی از معروف ترین نام های تجاری در جهان که یک نام تجاری مشتق شده است به نام نس کافه است.

آیا شما ترجیح می دهید به خرید چای نستله یا نستی، فیلم رنگی کداک و یا فیلم کداکالر ؟ آیا استراتژی نام های تجاری مشتق شده نسبت به استراتژی های نام تجاری کامل بر ارزیابی مصرف کننده از توسعه  نام تجاری به روشی مشابه ،تاثیر می گذارد؟آیا عواقب برای شرکت نستی اگر مارک نستی شکست بخوردویا اگر مارک نستله شکست بخورد همان است؟ این مقاله به بررسی مزایای استفاده از توسعه ی استراتژی نام تجاری مشتق شده نسبت به توسعه ی استراتژی نام تجاری اصلیمی پردازد، مسئله این است که توسعه ادبیات نام تجاریخیلی معمول نیست.