مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 775 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M295

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری

عنوان انگلیسی:

Strategic e-government development and the role of benchmarking

چکیده فارسی:

توسعه سیستم های اطلاعاتی و دولت الکترونیک نیازمند مقدار زیادی منابع استراتژیک و مالی است که کشورهای در حال توسعه معمولا فاقد آن هستند. در مواجهه با چنین چالش هایی، برخی از کشورها توسط اهدا کنندگان کمک های بین المللی پشتیبانی می شوند. این پژوهش کمک به توضیح این مطلب است که چگونه چنین کمک هایی در توسعه ملی اطلاعات و استراتژی ها و برنامه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات  (ICT)، با توسعه ی دولت الکترونیک مرتبط است. این مطالعه ی تطبیقی آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، (سابقا جمهوری یوگسلاوی) مقدونیه، مونته نگرو و صربستان، یک دیدگاه منطقی نوبنیادگرایانه جهت نظر به تغییرات طولی در این کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. داده های کمی مانند میزان کمک های خارجی برای راهبردهای ملی ICT و شاخص دولت الکترونیک، با اطلاعات کیفی از گزارش و اسناد ترکیب شده است. این تحقیق نشان می دهد که اثر کمک های بین المللی در مورد دولت الکترونیک در کشورهای کمتر توسعه یافته به طور کلی مثبت است. تجزیه و تحلیل معیار ارزیابی، به عنوان ابزارهای سیاستگذاری دولت الکترونیک، یکی دیگر از اهداف این مطالعه است، و یک بحث مهم از نقشهایشان و معیار ارزیابی دوگانگی دهنده ارائه می دهد.

واژگان کلیدی : دولت الکترونیک، مساعدت بین المللی، الگوبرداری، نوبنیادگرایی،

  1. ۱. مقدمه ای بر مساعدت دولت الکترونیک بین المللی

هدف از این مطالعه، کشف چگونگی کمک های خارجی از کمک کنندگان بین المللی در راهبردهای ملی ICT و برنامه های مربوط به توسعه ی دولت الکترونیک است. در سطح نظری، تحولات سریع در سیستم های اطلاعاتی و ادبیات دولت الکترونیک، ورای توافق تکنولوژی و یا مدل های پذیرش، مشکل تداوم فقدان اجماع نظری را برجسته می کند. به طور مشخص تر، تحقیق در مسئله دولت الکترونیک، از ابهام تعریفی، ساده سازی فرآیندها در داخل محیط های نهادی پیچیده و محدودیت های روش شناسانه ی مختلف رنج می برد. با توجه به پیشنهادات و روش های در پیش آمده، این پژوهش در تلاش برای پر کردن بعضی از این شکاف ها با پیشبرد بحث نو بنیاد گرایی در توسعه دولت الکترونیک است. فرای کار قابل توجه انجام شده در زمینه شرکت ها در مورد تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل مردم با تکنولوژی، این مطالعه در سطح سیاست سیستم های اطلاعات بخش عمومی متمرکز است.

به طور پیش فرض، به دولت کمک داده شده است و بر اساس نیازهای خاص، با هدف برخی از نتایج مثبت برای هر دو فرد دهنده و گیرنده، این کمک ها دریافت شده است. در مورد بعد از کمونیست، کشورهای بالکان غربی با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های یورو آتلانتیک، حکومت های دموکراتیک همواره یک اولویت بوده است. این اصطلاح تنها درباره حقوق نمایندگی نیست، اما همچنین به عنوان مؤسس نمایندگی، فراتر از دولت های ملی به سازمان های بین المللی رجوع می کند. هدف کمکهای بین المللی در این پژوهش “تقویت پروسه ی دموکراتیک ” است و به موسسات دولتی کارآمد و قابل شمارش کمک شده است. این آهنگ سیاست حکومت، ترویج دانش به اشتراک گذاری، نوآوری و رهبری است، و منجر به نفوذ در گفتمان منطقه ای بر حکومت شده است. در کشورهای بالکان غربی، این پژوهش تجزیه و تحلیل شده است، اولویت های سازمانی اغلب با ادغام بین المللی، حکومت دموکراتیک و حکومت قانون مرتبط است. فرض بر این است که از یک محیط سازمانی استادانه ساخته شده، این انتظار می رود که هر دو ی نیرو های داخلی و خارجی سازمانی، روابط بین ایالات، انجمن ها و ائتلاف را تثبیت کند. بحث تعدادی از رویکردهای نظری در نقش کمک بین المللی دولت الکترونیک و معیارارزیابی، به عنوان شیوه های نهادینه شده همچنان در بخش های زیر ادامه دارد.