مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 584 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M63

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

عنوان انگلیسی:

The enabling role of decision support systems in organizational learning

چکیده فارسی:

سازمان ها به طور عادی اطلاعات را پردازش می کنند، تصمیماتی را اتخاذ نموده و آنها را اجرا می کنند. پیشرفت های اخیر در کامپیوتر و تکنولوژی های ارتباطات طریقه انجام هر یک از وظایف سازمان را تغییر داده است. سیستم های پشتیبان تصمیم (DSSs) یک دسته مهم از ابزار هایی هستند که یک سازمان برای پشتیبانی و ارتقاء فعالیت های تصمیم گیریش مورد استفاده قرار می دهد. به طور سنتی، سازمان ها به دنبال این هستند که یک سری اهداف از پیش تعیین شده و ثابت داشته باشند. اما برای حفظ جایگاه رقابتی و بقاء در محیط پویای امروز سازمان ها باید توانایی واکنش سریع نشان دادن و وفق پیدا کردن با تغییرات در وضعیت کسب و کارش را داشته باشند. برخی تغییرات می تواند به دلیل پیشرفت های فنی، رشد و تغییر تقاضای مشتریان، الزامات رقابتی، تغییر در نیروی کار، تاثیرات محیطی و سیاسی، فشارهای اجتماعی، نگرانی های امنیتی و غیره باشد. در سال های اخیر حوزه DSS بسیار تخصصی تر شده است و در برگیرنده پارادایم هایی همچون سیستم های خبره(ESs)، DSS های هوشمند، DSSهای فعال و DSSهای سازگارپذیر می باشد. هوش مصنوعی(AI) بر پایه فنونی است که در بسیاری از کاربردهای DSS به کار گرفته شده اند، از اینرو قابلیت های پشتیبانی DSS افزایش می یابد. برخی پارادایم ها دارای کاربرد بالقوه در هر دو زمینه یادگیری سازمانی و فردی می باشند. هرچند میزان اینکه هر یک از DSSهای موجود می توانند یادگیری سازمانی را تقویت کنند هنوز به طور جدی مورد بحث است. این مقاله استراتژی های یادگیری به کارگرفته شده توسط سازمان ها و DSSها را مورد آزمون قرار می دهد و یک چارچوب را به منظور شرح اینکه چگونه یک DSS می تواند یادگیری سازمانی را ارتقاء دهد، ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: سیستم های پشتیبان تصمیم، DSSهای سازگارپذیر، یادگیری سازمانی، هوش مصنوعی، یادگیری القائی

  1. ۱. مقدمه

دراکر مشاهده کرد که جهان در حال ورود به دوره فراصنعتی است که در آن دسترسی و پردازش اطلاعات شاخص است. بنابراین سازمان هایی که ساختار، فرایندها و تکنولوژی های آنها به خوبی با افزایش دانش و پیچیدگی های محیطی وفق پیدا نکرده اند، ادامه حیات آنها بعید است. بطوریکه برای بقاء و پیشرفت در این حالت که بازارهای رقابتی و محیط های پیچیده پیوسته در حال افزایش است، سازمان ها باید دائماً مهارت های جدید، دانش و امور عادی در مورد محصولات، فرایندها و روابط اجتماعی را آموخته و پردازش کنند.

آرجیریس و اسچون یادگیری سازمانی را این گونه تعریف می کنند: فرایند کشف و اصلاح خطاها می باشد به طوریکه سازمان ها را قادر به تحقق اهدافشان می سازد. اگر سازمان ها یادگیری را انجام ندهند و خود را با تغییرات پیوسته محیط شان وفق ندهند، با نمودهایی از کاهش قابلیت رقابتی خود و احتمالا حتی با انقراض مواجه خواهند شد. کاوش و آزمایش کنترل شده فاکتورهای اساسی فرایند یادگیری می باشند. یکی از فاکتورهای کلیدی که اجازه می دهد یک بازیگر سازمانی یا یک تصمیم گیرنده(DM) ریسک هایی را بپذیرد و به دنبال تنوع باشد رابطه مستقیم با ترجیحات و سلیقه شخصی تصمیم گیرنده دارد. سیستم های پشتیبان تصمیم(DSSs) می تواند یک نقش مهم در بهبود و افزایش توانایی های تصمیم گیری تصمیم گیرنده داشته باشد. سال های اخیر حوزه DSS بسیار تخصصی تر شده است و در برگیرنده پارادایم هایی همچون سیستم های خبره(ESs)، DSS های هوشمند، DSSهای فعال و DSSهای سازگارپذیر می باشد. برخی پارادایم ها دارای کاربرد بالقوه در هر دو زمینه یادگیری سازمانی و فردی می باشند. هرچند درجه و میزانی که هر یک از DSSهای موجود می توانند یادگیری سازمانی را تقویت کنند هنوز در حال بررسی است. در این مقاله استراتژی های یادگیری به کار گرفته شده توسط DSSها مورد بررسی قرار می گیرد و یک چارچوب برای تشریح اینکه یک DSS چگونه می تواند یادگیری سازمانی را تقویت و افزایش دهد، ارائه می شود. DSSها می توانند بواسطه پردازش داده ها و ایجاد شرایطی برای مشارکت سریع در یک سری سناریوهای متنوع و تصمیم گیری های اثربخش در یک وضعیت کارا، قابلیت های تصمیم گیری یک تصمیم گرنده را تقویت و افزایش دهند. همچنین یک DSS  می تواند به ارزیابی و مقایسه مزایا و ریسک های موجود در سازمان کمک کند.