مقاله ترجمه شده توانمندی مدیریت، کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری

مشخصات محصول
قیمت:45000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H858

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Behavioral and Experimental Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  توانمندی مدیریت، کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری

عنوان کامل انگلیسی:

Managerial ability, internal control and investment efficiency

چکیده فارسی:

این مقاله رابطه بین توانمندی مدیریتی و سرمایه گذاری ناکارآمد و همچنین تأثیرات کنترل داخلی بر آنها را با بکارگیری عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه نمایندگی بر اساس داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای و شنژن طی سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۶ مورد بحث قرار می دهد. (۱) توانمندی مدیریتی، سرمایه گذاری کمتر از حد ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، اما سرمایه گذاری بیش از حد ناشی از مسئله نمایندگی را تشدید می کند. (۲) کنترل داخلی رابطه بین توانمندی مدیریتی و سرمایه گذاری بیش از حد را محدود می کند اما رابطه بین توانمندی مدیریتی و سرمایه گذاری کمتر از حد را تقویت می کند. (۳) بین توانمندی مدیریتی و سرمایه گذاری بیش از حد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و کنترل داخلی اثر کاهشی معناداری بر شرکت های دولتی دارد. (۴) بین توانمندی مدیریتی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و کنترل داخلی برای شرکت‌های خصوصی اثر افزایشی معنی‌داری دارد. (۵) در جایی که رئیس شرکت و مدیر کل یک شخص واحد هستند، کنترل داخلی تأثیر کمی بر رابطه توانمندی مدیریت و سرمایه گذاری بیش از حد دارد. این مطالعه به ایجاد یک چارچوب برای تحلیل جامع سرمایه گذاری ناکارآمد کمک می کند و پیامدهایی برای رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاری شرکت دارد.

کلید واژه ها:توانمندی مدیریتی،عدم تقارن اطلاعاتی،نظریه نمایندگی،کنترل داخلی،سرمایه گذاری ناکارآمد

Abstract

This paper discusses the relationship between managerial ability]and inefficient investment, as well as the impacts of internal control on them by using information asymmetry and agency theory based on data of Shanghai and Shenzhen A-share listed companies over 2012–۲۰۱۶٫ (i) Managerial ability alleviates the under-investment caused by information asymmetry but aggravates the over-investment caused by agency problem; (ii) Internal control restrains the relationship between managerial ability and over-investment but promotes the relationship between managerial ability and under-investment. (iii) There is a significant positive correlation between managerial ability and over-investment and internal control has a significant suppressed effect for state-owned firms. (iv) There is a significant negative correlation between managerial ability and under-investment and internal control has a significant promote effect for private-owned firms. (v) Where the firm’s chairman and the general manager are the same person, internal control has little effect on the relationship of managerial ability and over-investment. This study contributes to establish comprehensive analysis framework of inefficient investment and has some implications for corporate investment decision-making behavior.

Keywords: Managerial ability, Information asymmetry, Agency theory, Internal control, Inefficient investment

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد