مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 481 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M166

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی

عنوان انگلیسی:

Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives

چکیده فارسی:

تغییر شرایط و نیاز های فنی و مشتری، تولید کنندگان را بر این وا می دارد تا به منظور رقابتی بودن قابلیت ها و توانایی ها، زنجیره تامین چابک را ارائه می دهند. بنابراین، تاکید شرکت ها، بر انعطاف پذیری و چابکی، می باشد تا در برابر نیازهای منحصر به فرد مشتری ها و بازارها، پاسخ سریع دهند. اگر چه قابلیت های منبع مورد نیاز، اغلب به سختی توسط شرکت های منحصر به فرد و تکی، آماده و حفظ می شوند. بنابراین همکاری و تاثیرگذاری بر توانایی و قابلیت های تکمیلی، برای شرکت ها لازم است. به همین منظور، شرکت های توزیع شده به لحاظ مکانی و تفکیک شده  از نظر حقوقی، از طریق فناوری های اینترنتی با یکدیگر ادغام شده اند. این مقاله ، به بررسی الگوهای نو ظهور در ادغام زنجیره تامین می پردازد. همچنین رابطه بین الگوهای نو ظهور در رسیدن به اهداف رقابتی را بررسی می کند. نتایج گزارش شده در این مقاله، بر اساس داده های جمع آوری شده از یک نظر سنجی و ارزیابی با استفاده از پرسش نامه استاندارد هستند.

این نظر سنجی شامل ۶۰۰ شرکت در انگلستان می باشد (به عنوان بخشی از یک مطالعه و بررسی بزرگتر از ساخت و تولید چابک). این مطالعه بوسیله یک مدل مفهومی بدست آمده که مرتبط کننده اصول زنجیره تامین به اهداف رقابتی می باشد. این مطالعه، مستلزم استفاده از آنالیز فاکتور، جهت کاهش متغیرهای تحقیق به تعدادی از مولفه های اساسی می باشد . متعاقباً، سیر قهقرایی چندگانه، جهت بررسی رابطه میان متغیرهای منتخب به کار رفت.

نتایج، مدل مفهومی پیشنهادی را تأکید می کنند و به تفکر کنونی، اعتبار می دهند. بر اساس این تفکر، ادغام و هماهنگی رنجیره تامین، یک ابزار حیاتی برای مزیت رقابتی محسوب می شود.

واژه های کلیدی : ساخت و تولید چابک، زنجیره های تامین چابک، ادغام شرکت، اهداف رقابتی، فرضی، تجربی، قابلیت ها و توانایی ها، رقابت های منبع

۱-مقدمه

در پیشنهادی جهت سازگاری با بی ثباتی بازار ، شرکت ها هم اکنون ، فراتر از سود و مزیت کیفیت و رقابت رفته اند . سرعت ، کیفیت و انعطاف پذیری به عنوان ابزار و واکنش به نیاز های منحصر به فرد مشتری ها و بازارها، مورد تاکید قرار گرفته اند. اگر چه ، قابلیت های اصلی منبع مورد نیاز جهت تشخیص محدوده گسترده اهداف ، اغلب به سختی توسط شرکت های انفرادی آماده و حفظ می شود. در این شرایط شرکت های تحت فشار همکاری و تاثیر گذاری بر قابلیت ها و توانایی های اصلی منبع در میان خودشان هستند (در حال رقابت). همکاری به ویژه برای نوآوری و تفاهم  طی مرحله اولیه برنامه ریزی برای تولید حائز اهمیت می باشد. از طریق اینترنت ، شرکت ها و موسسات ، پایگاه های داده مشترکی را تقسیم می کنند و حتی بیش از گذشته ، با یکدیگر مشارکت می کنند. علاوه بر این شرکت ها ، پیشنهاد های مشترکی را برای قراردادها ارائه داده و جهت طراحی و ساخت محصولات پیچیده بر اساس قابلیت های نسبی خود ،  مسئولیت هایی را نسبت می دهند. گردانندگان هماهنگی یا ادغام زنجیره تامین شامل پیشرفت هایی در فناوری اطلاعات ، شرایط و نیاز های پیچیده مشتری ، رقابت شدید جهانی و تمایل به اول بودن در فروش فرآورده ها و محصولات جدید می باشند.

این مقاله در مرود گردانندگان و الگوهای نو ظهور ادغام زنجیره عرضه ، توضیح می دهد. یک مدل مفهومی از اصول زنجیره تامین به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد تجاری و رقابت در تولید ارائه شد. همچنین رابطه بین الگوهای زنجیره تامین و ایجاد عملکرد تجاری و رقابتی بررسی شد . این بررسی بر اساس داده های جمع آوری شده از یک نظر سنجی با استفاده از پرسشنامه استاندارد اجرا شده در ۶۰۰ شرکت انگلستان بود.