مقاله ترجمه شده تأثیر تهدید کلیشه بر اضطراب فروش

مشخصات محصول
قیمت:72000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1389

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تأثیر تهدید کلیشه (تهدید طرحواره ای) بر اضطراب فروش

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of stereotype threat on sales anxiety

چکیده فارسی:

فروشندگان آگاه هستند که بسیاری از مشتریان دیدگاه کلیشه ای منفی نسبت به شغل فروشندگی دارند. در نتیجه، فروشندگان ممکن است در مورد نحوه درک مشتریان از آنها حالت تدافعی و ترس داشته باشند. این پدیده “تهدید کلیشه” نامیده می شود. تهدید کلیشه ممکن است از سوی مشتریان توسط محرک های زیادی مانند رفتار کلامی یا غیرکلامی گروه هدف(مثلاً مشتریان)، نظرات همکاران یا اطلاعات رسانه ها ایجاد شود. ما استدلال می کنیم که همسانی با مشتریان و مدیران فروش باید تهدید کلیشه را کاهش دهد. نتایج این مطالعه با استفاده از یک نظرسنجی از فروشندگان حرفه ای، نشان می دهد که فروشندگان زمانی که خود را شبیه به مدیران خود می دانند کمتر با تهدیدهای کلیشه مواجه می شوند ، اما برخلاف انتظار، زمانی که احساس می کنند شبیه مشتریان هستند،تهدیدهای کلیشه کمتر نمی شود. همچنین نتایج نشان می دهد که تهدید کلیشه اضطراب را افزایش می دهد که می تواند تعهد سازمانی را کاهش دهد.با این حال، سازگاری کمک محور از سوی سایرین در سازمان فروش، به فروشندگان کمک می کند تا با اضطراب خود کنار بیایند. نتایج این تحقیق به مدیران فروش کمک می کند تا تهدید کلیشه را کاهش دهند و به فروشندگان کمک می کند تا با این پدیده کنار بیایند.

کلیدواژه ها: تهدید کلیشه، فروشندگان، سازگاری، اضطراب فروش، تعهد سازمانی

Abstract

Salespeople are aware that many customers have negatively stereotyped the sales profession. Consequently, salespeople may become defensive and fearful about how customers perceive them. This phenomenon is called ‘stereotype threat.’ Stereotype threat from customers may be triggered by many stimuli, such as verbal or nonverbal behavior from the focal group (i.e., customers), comments from coworkers, or information from the media. We argue that similarity with customers and sales managers should reduce stereotype threat. Using a survey of professional salespeople, the results show that salespeople are less likely to experience stereotype threats when they perceive themselves to be similar to their managers, but contrary to expectations, not when they feel similar to customers. The results also show that stereotype threat increases anxiety, which can reduce organizational commitment. However, help-focused coping from others in the sales organization will help salespeople cope with their anxiety. The implications of this research will help sales managers reduce stereotype threat and help salespeople cope with this phenomenon.

Keywords: Stereotype threat, Salespeople, Coping, Sales anxiety, Organizational commitment

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد