مقاله ترجمه شده تنوع جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها: آیا موردی برای توده بحرانی وجود دارد؟

دسته بندی: -

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 63 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H607

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تنوع جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها: آیا موردی برای توده بحرانی وجود دارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Board gender diversity and corporate social responsibility: Is there a case for critical mass?

چکیده فارسی:

نقش بخش تجارت در شناسایی اهداف توسعه پایدار (SDG) به طور روزافزونی در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود. برابری جنسیتی SDG 5 انگیزه ای برای اقدامات بسیاری از کشورها در چارچوب برابری جنسیتی و تنوع جنسیتی در کسب و کار ایجاد کرده است. اخیرا پیشرفت های سریع در دستیابی به نماینده جنسیتی در هیئت مدیره شرکت ها با طرح های داوطلبانه مانند باشگاه ۳۰٪ در استرالیا و سایر کشورها حاصل شده است. این مطالعه با بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، ابعاد اخلاقی و اجتماعی را با بیش از یک زاویه اقتصادی در نظر می گیرد، که همین موضوع وجه تمایز این مطالعه با مطالعات قبلی می باشد. تحقیقات محدود قبلی که از این رویکرد استفاده کرده اند ، بر تجزیه و تحلیل این موضوع که چگونه مدیران زن با دیدگاه ها و نظرات منحصر به فرد و تجارب خاص خود در تصمیم گیری های استراتژیک شرکت ها در ایالات متحده و انگلستان مشارکت می کنند، متمرکز شده اند و به موضوعاتی که مورد توجه جامعه و ذینفعان است، پرداخته اند. در ادامه،  این مطالعه رابطه بین تنوع جنسیتی و ابعاد مثبت و منفی CSR را به طور جداگانه بررسی می کند. این مطالعه با بکارگیری  نمونه ای از اجزای اصلی شاخص ASX 300 و استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) ، شواهدی را پیدا می کند که هم از تئوری توکن و هم از تئوری توده بحرانی پشتیبانی می کند. هنگامی یک نماینده زن به صورت نمایشی در هیئت مدیره وجود دارد، رابطه ای بین تنوع جنسیتی و هر دو بعد مثبت و منفی CSR وجود ندارد. با این حال ، شرکت هایی که تعادل جنسیتی را بهبود بخشیده اند ، فعالیت های CSR مثبت تری را انجام می دهند و فعالیت های منفی یا بحث برانگیز را که مانع CSR هستند ، کاهش می دهند.

واژه های کلیدی: تنوع جنسیتی ، مسئولیت اجتماعی شرکت ، هیئت مدیره ، ظاهر سازی(توکنیسم) ، نظریه توده بحرانی

Abstract

The role of business sector in addressing Sustainable Development Goals (SDGs) is increasingly recognised around the world. The SDG 5 Gender Equality has given impetus to actions in many countries in the form of gender equality and gender diversity in businesses. Rapid progress has been made recently in achieving gender representation on corporate boards with voluntary initiatives such as the 30% Club in Australia and other countries. This study differs from previous studies in that it considers the ethical and social dimensions rather an economic angle by examining the association between gender diversity and corporate social responsibility (CSR). The limited prior research with this approach has focused on the US and UK context with emphasis on analysing how female directors with their unique views, perspectives and specific experiences contribute to strategic decision making and for addressing issues that are of concern to society and stakeholders. Continuing in this vein, this study examines the association between gender diversity and positive and negative dimensions of CSR separately. For a sample of constituents of the ASX 300 Index and employing systems Generalized Method of Moments (GMM) methods, this study finds evidence supporting both the token theory and the critical mass theory. Both positive and negative dimensions of CSR are unrelated to gender diversity when there is a token female representation on the boards of directors. However, companies that have improved gender balance undertake more positive CSR activities and reduce negative or controversial activities that hinder CSR.

Keywords: Gender diversity, Corporate social responsibility, Boards of directors, Tokenism, Critical mass theory