مقاله ترجمه شده تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

دسته بندی: -

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 253 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M967

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research Policy

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

عنوان کامل انگلیسی:

Labor market regulation, the diversity of knowledge and skill, and national innovation performance

چکیده فارسی:

تنوع دانش و مهارت یک عنصر مهم در یک سیستم ملی نوآوری است. ما نظریه ای را ارائه می دهیم که چگونه برخی از مؤسسات بازار کار بر تنوع تأثیر می گذارند و از طریق آن بر سطح نوآوری تأثیر می گذارند. به طور خاص ، حمایت از بیکاری (UP) با کاهش فشار ریسک طیف گسترده ای از یادگیری یا سرمایه گذاری سرمایه انسانی ، تنوع را تشویق می کند. به همین دلیل ، UP نوآوری را تقویت می کند. حمایت از اشتغال (EP) فشار ریسک را در طیف محدودی از یادگیری کاهش می دهد ، به همین دلیل تنوع را تا حدی که UP انجام می دهد ، افزایش نمی دهد ، و ممکن است در واقع تنوع و نوآوری کلی را تحت تأثیر قرار دهد. رویکرد ما با تحقیقات قبلی در مورد بیمه بازار کار و شکل گیری مهارت متفاوت است ، که اکثر آنها با تمایز قائل بودن بین مهارت های عمومی و خاص مورد بررسی قرار گرفته اند ، و تأثیرات UP و EP را به همین ترتیب بررسی کرده اند. با تخمین تأثیر UP و EP بر حق ثبت اختراع در ۲۵ کشور عضو OECD در طی ۲۴ سال ، ما شواهدی از اثر مثبت UP ، اثر منفی EP و اثر میانجی تنوع مهارت بر اثرات UP یافتیم.

 واژه‌های کلیدی: نوآوری ، مهارت ، سرمایه انسانی ، اقتصادهای تحولی ، بیمه بیکاری ، سیاست بازار کار فعال ، حمایت از اشتغال ، بیمه اجتماعی ، تنوع سرمایه داری ، سیستم های ملی نوآوری

Abstract

The diversity of knowledge and skill is an important element of a national system of innovation. We propose a theory of how certain labor market institutions affect diversity, and through that route affect levels of innovation. Specifically, unemployment protection (UP) encourages diversity by reducing the risk burden of a broad range of learning, or human capital investment; for that reason, UP fosters innovation. Employment protection (EP) reduces the risk burden of a much narrower range of learning; for this reason, it will not enhance diversity to the extent UP does, and it may actually depress overall diversity and innovation. Our approach differs from previous research on labor market insurance and skill formation, much of which has dealt with a distinction between general and specific skills, and which has treated the effects of UP and EP as similar. Estimating the effects of UP and EP on patenting for 25 OECD countries over 24 years, we find a positive effect from UP, a negative effect from EP, and evidence that the UP effect is mediated by diversity of skill.

Keywords: Innovation ,Skills, Human capital, Evolutionary economics, Unemployment insurance ,Active labor market policy, Employment protection, Social insurance, Varieties of capitalism ,National systems of innovation