مقاله ترجمه شده : تمایلات جنسی و حسابداری: یک دیدگاه نظریه فراهنجاری

دسته بندی: -

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 661 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H368

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تمایلات جنسی و حسابداری: یک دیدگاه نظریه فراهنجاری

عنوان انگلیسی:

Sexualities and accounting: A queer theory perspective

چکیده فارسی:

کمبود تحقیقات در رابطه با مسائل جنسی در مطالعات حسابداری عموما وجود دارد، و  همچنین تقریبا هیچ پژوهشی به طور ویژه در مورد امورجنسی «هم جنس گرایی مردانه، هم جنس گرایی زنانه، دو جنس گرایی، دگرجنس گونه گان* »  (LGBT) وجود ندارد. یکی از مشکلات اصلی مرتبط با این خلا پژوهشی این است که تعصب دگرجنسگراهنجارانه  در مطالعات حسابداری بدون چالش می باشد، و یک دوگانگی همجنسگرایانه/دگرجنسگرایانه  بازتولید می شود که به دگرجنسگرایی  به عنوان یک استاندارد هنجاری معتقد است که توسط آن سایر امورجنسی مورد قضاوت قرار می گیرند و نواقص پیدا می شوند. با به چالش کشیدن دگرجنسگراهنجاری  که بر مطالعات حسابداری و سازمان ها سایه افکنده است، این مقاله از طریق ارائه یک خط مشی جدید از پژوهش که به بررسی امورجنسی LGBT می پردازد، به این خلاء دانش کمک می کند. استدلال میشود که نظریه دگرباشی جنسی می تواند پژوهشگران را قادر سازد تا حسابداری دگرجنسگراهنجاری را برهم بزنند، ذات مفاهیم جنسی را به عنوان ویژگی های ثابت افراد بی ثبات کنند و در نتیجه مطالعه امورجنسی در حسابداری را فراتر از موضوعاتی مانند آزار و اذیت جنسی به پیش ببرند. سه خط مشی پژوهشی با پرسش های تحقیقاتی نمونه برای این منظور ارائه می شوند: (۱) برهم زدن دگرجنسگراهنجاری. (۲) دگرباشی جنسی سازمان های حسابداری. (۳) متحدین دگرباشی جنسی در زمینه های حسابداری. در مجموع، این مقاله بر مطلوبیت نظریه دگرباشی جنسی برای تحقیق و عمل حسابداری و امورجنسی تأکید می کند، و خواستار افزایش فعالیت های تحقیقاتی در این زمینه است.

Abstract

There is a paucity of research on sexuality within accounting studies in general, and next to nothing on lesbian, gay, bisexual and trans* (LGBT) sexualities in particular. One major problem associated with this neglect is that the heteronormative bias within the accounting studies goes unchallenged, reproducing a heterosexual/homosexual binary that posits heterosexuality as a normative standard by which other sexualities are judged and found wanting. Challenging the heteronormativity that pervades accounting studies and organisations, this article contributes to this knowledge void by presenting a new line of research which examines LGBT sexualities. It is argued that queer theory can enable accounting scholars to disrupt heteronormativity, destabilise essentialist notions sexuality as fixed properties of individuals and thus advance the study of sexuality within accounting beyond topics such as sexual harassment. Three research trajectories with example research questions are presented to that end: (1) disrupting heteronormativity; (2) queering accounting organisations; (3) queer allies in accounting contexts. In sum, this article underscores the utility of queer theory to accounting and sexuality research and practice, and calls for increased research activity of this type in this area.