مقاله ترجمه شده : مقایسه گزارشات مادران و پدران در خصوص تماس پدران غیرمقیم با بچه‌هایشان

دسته بندی: - -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 287 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R77

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  او می‌گوید: مقایسه گزارشات مادران و پدران در خصوص تماس پدران غیرمقیم (مقیم موقتی) با بچه‌هایشان

عنوان انگلیسی:

She said, he said: Comparing mothers’ and fathers’ reports on the non-resident father’s contact with his children

چکیده فارسی:

پیش‌زمینه

تجزیه و تحلیل فراوانی تماس مابین پدران غیرمقیم و بچه‌ها اغلب بر اساس نمونه‌های پدران غیرمقیم یا تنها مادران مقیم بوده است. به خوبی محرز شده که پدران غیرمقیم گرایش به گزارش تماس بیشتر نسبت به مادران مقیم دارند، اما اگر موضوع این باشد که بخواهیم بدانیم کدام والد مطرح است، کمتر مشخص است، که هدف کشف پیش‌گویی‌کننده برای تماس پدر- بچه (کودک) است.

اهداف

ما درصدد افزودن به این پیشینه در خصوص پیش‌گویی‌کننده‌های تماس پدر- کودک هستیم، به‌ویژه اگر موضوع این باشد که آیا ما بر پاسخ‌های مادر مقیم تکیه می‌کنیم یا پدر غیرمقیم.

روش‌ها

در آنالیز بررسی نروژی با کیفیت بالا از ۲۰۰۴ والدینی که جدا از هم زندگی می‌کنند، ما رگرسیون‌های OLS جداگانه را برای برآورد تعداد روزها و شب‌های تماس، به ترتیب بر اساس پاسخ های مادران و پدران، اجرا کردیم.

نتایج

تماس پدر- کودک عمدتاً وابسته به همان متغیرهای مستقل است، آیا ما از پاسخ‌های پدران غیرمقیم استفاده می‌کنیم یا مادران مقیم، اما برخی تفاوت‌ها ظاهر می‌شوند. ما همبستگی‌های خیلی معنی‌داری مابین روز‌های تماس پدر- کودک و متغیرهای مستقل بر اساس گزارش مادران مقیم نسبت به پدران غیرمقیم، مشاهده می‌کنیم. پیشرفت تحصیلی مادر و اینکه آیا پدر از همسران قبلی‌اش بچه دارد یا نه، تأثیرات معنی‌داری در زیرنمونه مادران مقیم دارد، اما در زیرنمونه پدران غیرمقیم تأثیری ندارد.

نتیجه‌گیری

بررسی‌های بیشتر باید اطلاعات مربوط به هر دو والد را جمع‌آوری کند. استفاده از اطلاعات تنها یک والد باید گزینه نهایی باشد، اگر نتوان داده‌های کافی بدست آورد.