مقاله ترجمه شده انواع مهم تقلیل دانش در سازمان های نظامی

مشخصات محصول
قیمت:34000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1079

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  انواع مهم تقلیل دانش (از دست دادن دانش) در سازمانهای نظامی

عنوان کامل انگلیسی:

Critical types of knowledge loss in military organisations

چکیده فارسی:

هدف – ترک خدمت زودهنگام سربازان ماهر و باتجربه برای موفقیت یک سازمان نظامی زیان بار است. سازمان تنها در صورت تصدیق دانش حیاتی سازمان و انجام اقدامات لازم برای حفظ آن، می تواند از نظر دانش در برابر دشمنان به برتری دست یابد ، هدف این مقاله یافتن انواع تقلیل دانش حیاتی در سازمانهای نظامی هنگام ترک خدمت سربازان می باشد.

طراحی / روش / رویکرد – این مطالعه از روش نظریه داده مبنا از طریق نمونه گیری نظری / هدفمند از متخصصان نیروی هوایی هند ، کدگذاری و تحلیل مقایسه ای مستمر برای ساختن دسته های مختلف دانش استفاده می کند . برای کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ATLAS.ti 8 استفاده شد.

یافته ها – این مقاله هشت نوع گروه دانشی در یک سازمان نظامی را مشخص کرده و اهمیت هر دسته را تعیین می کند.

محدودیت / پیامدهای تحقیق – این مطالعه به صورت آزمایشی بر روی یک سازمان واحد با تعداد محدودی از نمونه ها انجام شده است. با این حال ، یافته ها می تواند در تحقیقات آینده به منظور تعمیم نتایج استفاده شود. این مطالعه از نظر ارائه بینش سودمند در مورد انواع تقلیل دانش حیاتی در یک سازمان نظامی منحصر به فرد است. این تحقیق دقت نظری را در ادبیات مدیریت دانش (KM) تحریک می کند و انگیزه ای برای مطالعه جنبه های مختلف KM در یک سازمان نظامی فراهم می کند.

مفاهیم عملی – این مطالعه مجموعه دستورالعمل های مقدماتی را برای رهبران سازمانهای نظامی برای تهیه استراتژی مدیریت دانش برای تقابل با تقلیل دانش ارائه می کند. این تحقیق ، حوزه های خاص و عملی دانش برای فرماندهان را لیست می کند تا بتوانند با صرفه جویی قابل توجهی در زمینه مالی ، وقت و تلاش به فعالیت بپردازند. نتایج را می توان برای سایر تشکیلات نظامی در جهان به صورت مستدل تعمیم داد.

ابتکار / ارزش – این مقاله بسیار نوآورانه است و به طور قابل توجهی به حوزه های بررسی نشده KM در سازمان های نظامی و ادبیات KM کمک می کند.

کلمات کلیدی ، تقلیل دانش ، دانش حیاتی ، سازمانهای نظامی ، نظریه داده مبنا

Abstract 

Purpose: Premature departure of highly skilled and experienced soldiers is detrimental to the excellence of a military organisation. The organisation can achieve knowledge superiority over adversaries, only if it acknowledges the organisation’s critical knowledge and undertakes necessary steps to preserve it. The purpose of this paper is to find out the critical types of knowledge loss in military organisations when a soldier departs.

Design/methodology/approach: This study uses grounded theory methodology with purposive/theoretical sampling of experts from the Indian Air Force, coding and constant comparative analysis to construct different knowledge categories. ATLAS.ti 8 was used for data coding and analysis.

Findings: This paper identifies eight types of knowledge categories in a military organisation and specifies the criticality of each category.

Research limitation/implication: This study has been piloted on a single organisation with a limited number of samples. However, the results can be used in future research on exploring generalisation. This study is unique in providing useful insights into the types of critical knowledge loss in a military organisation. Research infuses theoretical rigour to the knowledge management (KM) literature and provides impetus to study various aspects of KM in a military organisation.

Practical implication : This study provides the first set of guidelines for the leaders in military organisations to develop a KM strategy for knowledge loss. Research lists specific and actionable areas of knowledge for the commanders to act with considerable savings to exchequer, time and effort. The result could be reasonably generalised for other military setups in the world.

Originality/value: This paper is highly innovative and would significantly contribute to the under-explored area of KM in military organisations and the KM literature.

Keywords: Knowledge loss, Critical knowledge, Military organisations, Grounded theory

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد