مقاله ترجمه شده افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H443

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده

عنوان کامل انگلیسی:

Enhancing auditors’ critical thinking in audits of complex estimates

چکیده فارسی:

حسابرسان، استانداردها و تدوین کننده ها به طور مداوم بر اهمیت قضاوت حرفه ای در حسابرسی فرایندهای پیچیده و برآوردهای مالی تاکید می کنند. به رغم افزایش تقاضا برای تجزیه و تحلیل دقیق تر، تحقیقات و گزارش های بازرسی نشان می دهند که حسابرسان در چنین شرایطی تمایل به تصمیم گیری های حسابرسی مکانیکی(مادی گرایانه) دارند. این پژوهش استفاده از قضاوت حرفه ای  پیشرفته توسط حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده را مورد بررسی قرار می دهد زمانی که یک روش شناسی تفکر انتقادی خاص از پویایی های سیستم آموزش داده می شود. نتایج نشان می دهد که تأکید بر استفاده از قضاوت حرفه ای برای کاهش ذهنیت مکانیکی حسابرسان کافی نیست. با این حال، انتظار می رود، حسابرسان مجبور به اتخاذ رویکرد تفکر سیستمی، برای  ارزیابی بهتر پیچیدگی موقعیت و قضاوت حرفه ای موثر باشند. این نتایج نشان می دهد که هدفِ بهبود قضاوت حرفه ای می تواند با تغییرات اصولی در مسیر تفکر حسابرسان به دست آید.

کلیدواژگان: تفکر سیستمی، تفکر اصلاح گرایی، برآورد های پیچیده، قضاوت حسابرس، قضاوت حرفه ای، تفکر انتقادی

Abstract                                                                                                     

Audit practitioners, standards, and regulators continually emphasize the importance of professional judgment in the audit of complex processes and financial estimates. Despite this increasing call for more thoughtful analysis, research and inspection reports seem to suggest that auditors tend to make mechanistic audit decisions in such situations. This experiment evaluates auditor participants’ improved application of professional judgment in the audit of complex estimates when taught a specific critical thinking methodology from system dynamics. Results indicate that emphasizing the use of professional judgment is not sufficient to decrease auditors’ mechanistic mentality. As expected, however, auditors primed to take a systems-thinking perspective are better able to evaluate the complexity of the situation and to more effectively apply professional judgment. These results suggest that the goal of improving professional judgment can be achieved with an underlying change to the way auditors think.

Keywords: Systems-thinking, Reductionist-thinking, Complex estimates, Auditor judgment, Professional judgment, Critical thinking

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد