مقاله ترجمه شده :  انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H299

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

عنوان انگلیسی:

Choice of Accounting Policy: Effects on Analysis and Interpretation of Financial Statements

چکیده فارسی:

این مقاله اثر رویه حسابداری پذیرفته شده توسط واحد گزارشگری بر تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس بیانیه استانداردهای حسابداری (۱SAS NO.) و استانداردهای بین المللی حسابداری (۱IAS) برای هر واحد گزارشگر، افشای رویه های حسابداری پذیرفته شده  جهت تهیه و ارائه صورت های مالی الزامی است. رویه های حسابداری برای درک مناسب اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بسیار مهم هستند. یک نهاد گزارشگر باید به وضوح رویه های حسابداری مورد استفاده در تهیه و ارائه صورت های مالی خود را بیان کند. افشای رویه های حسابداری مهم است زیرا بسیاری از استانداردهای حسابداری برای یک معامله یا ایتم یکسان، اجازه استفاده از رویه های جایگزین را می دهند. اگر رویه های حسابداری به وضوح مشخص نشده باشند آنگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی قادر نخواهد بود که اطلاعات مالی را با سایر نهادها مقایسه کنند. بنابراین، با بیان سیاست پذیرفته شده، به خوانندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی امکان تصمیم گیری آگاهانه داده می شود. همچنین استفاده کنندگان قادر به دیدن اثر رویه های حسابداری بر صورت سود وزیان و وضعیت مالی واحد گزارشگر در صنعت خواهد بود.

کلمات کلیدی رویه حسابداری، صورت های مالی، نهاد گزارشگر،  SAS، IAS

۱٫معرفی

صورت های مالی منبع اطلاعاتی است که گروه های استفاده کننده از طریق آنها شرکت را ارزیابی کنند. با این حال اطلاعات ارائه شده توسط صورتهای مالی باید برای هدف از پیش تعیین شده اش مفید باشد. هدف اصلی

گزارش شرکت های این است که معیارهای اقتصادی و اطلاعات در مورد منابع و عملکرد نهاد گزارشگر را به کسانی که نسبت به این اطلاعات حقوق معقول دارند مخابره کنند. زمانی یک حق معقول نسبت به اطلاعات وجود دارد که ممکن است فعالیت های یک سازمان به منافع یک گروه استفاده کننده تخطی کند.

بنابراین، صورت مالی اطلاعات مالی دوره ای است که نشان دهنده ی سود و زیان و وضعیت کسب و کار سازمان است. این صورت مالی بطور دوره ای معمولا در پایان سال، تهیه می شود. صورت های مالی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر و مهم حوزه گسترده تجزیه و تحلیل کسب و کار، فرایند ارزیابی ریسک های چشم اندازهای اقتصادی یک شرکت است. این فرایند شامل تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار شرکت، استراتژی ها و موقعیت مالی و همچنین عملکرد آن است. صورت های مالی بیان کننده ارزش شرکت از طریق ترازنامه پایان دوره است. از این رو صورت مالی، مخابره فعالیت های شرکت در یک دوره سالانه اضافه شده به دوره ی قبل به منظور پایان دادن به وضعیت دوره جدید است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد