مقاله ترجمه شده :  تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

دسته بندی: -

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 159 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R75

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

عنوان انگلیسی:

Position and Item Difficulty Change in an IRT-Based Common Item Equating Design

چکیده فارسی:

در برنامه های سنجش عملیاتی که نظریه پرسش- پاسخ را به کار می برند، نا متغیر بودن پارامتر های سوال زمانیکه سوال در موقعیت های مختلفی ازجمله موقعیت ساخت سوال نسبت به زمانیکه در موقعیت اجرای میدانی ظاهر می گردد با تهدید مواجه می شود. این مطالعه داده هایی را مورد استفاده قرار می دهد که حاصل از سنجش های گسترده ای برحسب تغییرات مدل دشواری سوال راش است که تابعی از تغییرات موقعیت، سطح آزمون، محتوای آزمون و شکل سوال است. به دنبال پیگیری در جهت یک تحلیل واقعی  از داده ها، مطالعه شبیه سازی در جهت سنجش تأثیر تغییر موقعیت سوال بر معادل سازی انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داده که تغییر موقعیت سوال به شکل معناداری تغییر دشواری سوال راش را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر چه به نظر می رسد فرایندهای آزمون سازی در موقعیت های پژوهشی تا حدی اثر شدید تغییر موقعیت سوال را کاهش می دهند، اما در برنامه های سنجشی که سایر شیوه های آزمون سازی یا سایر مدل های معادل سازی را به کار می برند، باید نتایج معادل سازی با هم ترکیب شوند.