مقاله ترجمه شده تغییرات رتبه اعتباری و ساختار بدهی

مشخصات محصول
قیمت:76000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H784

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   North American Journal of Economics and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تغییرات رتبه اعتباری و ساختار بدهی

عنوان کامل انگلیسی:

 Credit rating changes and debt structure

چکیده

کیسگن (۲۰۰۶) از طریق بررسی رابطه بین سطوح رتبه بندی و تغییرات خالص بدهی سالانه بعدی، از فرضیه “رتبه بندی اعتباری – ساختار سرمایه (CR-CS)”پشتیبانی می کند  که معتقد است احتمال کاهش سطح خالص بدهی شرکت های دارای تغییرات رتبه بندی(شرکت های ناچ) “+” یا “-” برای افزایش احتمال تغییر رتبه سودمند، نسبت به شرکت های بدون تغییر رتبه بندی(شرکت های غیر ناچ)، بیشتر است. ما با تمرکز بر تغییرات خالص بدهی سه ماهه طی دو سال قبل و بعد از تغییرات رتبه‌بندی، ادبیات مربوط به  رتبه‌بندی اعتباری را غنی می‌کنیم و شواهدی مبنی بر اینکه شرکت های ناچ نسبت به شرکت های غیر ناچ معمولاً با سطوح کمتر بدهی خالص، کاهش بیشتر بدهی خالص ، یا احتمال ارتقاء بیشتر  مواجه نیستند، ارائه می دهیم. در عوض، شرکت‌های ناچ با اعلامیه های CW با افزایش نسبتاً بیشتری در سطح خالص بدهی نسبت به سه فصل قبل از تغییرات رتبه‌بندی همراه هستند و این افزایش‌ها برای شرکت‌های بدون و با اعلامیه های CW پس از تغییرات رتبه‌بندی ادامه می‌یابد. علاوه بر این، در تجزیه و تحلیل قدرت ارتقاها (UP) نسبت به تنزل ها(DOWN) در زمان تغییر رتبه، نشان می‌دهیم که نسبت UP/DOWN بیشتر تابعی از وجود اعلامیه های قبلی ناظران اعتباری (CR) است تا وضعیت ناچ. نسبت‌های UP/DOWN برای شرکت‌های بدون و با اعلامیه های  CW به ترتیب ۰.۸۴۵۵ و ۰.۳۶۲۸ می باشد، بدون اینکه تفاوت معنی‌داری در این نسبت‌ها بین شرکت‌های ناچ  و غیر ناچ وجود داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ناظران اعتباری(اعتباربان)، رتبه‌بندی اعتباری، ساختار سرمایه

Abstract

Through examination of the relationship between rating levels and subsequent annual net debt changes, Kisgen (2006) provides support for the Credit Rationing – Capital Structure (CR-CS) hypothesis which maintains that “+” or “- ” notch firms are more likely than non-notch firms to reduce net debt levels to increase the likelihood of a beneficial rating change. We add to the credit rating literature by focusing on quarterly net debt changes over the two years before and after rating changes to provide evidence that notch firms are generally not associated with lower net debt levels, greater net debt reductions, or higher probability of upgrades than non-notch firms before rating changes. Instead, notch firms with CW announcements are associated with relatively greater net debt level increases beginning three quarters before rating changes and these increases continue for firms both without and with CW announcements after the rating change. Further, in analysis of the strength of upgrades (UP) relative to downgrades (DOWN) at the time of rating change, we show that the UP/DOWN ratio is more a function of the presence of prior CreditWatch (CR) announcements than notch status. Firms without and with CW announcements exhibit UP/ DOWN ratios of 0.8455 and 0.3628, respectively, with no significant differences in these ratios between notch and non-notch firms.

Keywords: Credit watch, Credit ratings, Capital structure

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد