مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 595 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M46

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی

عنوان انگلیسی:

A Decision Engineering Method to Identify the Competitive Effects of Working Capital: A Neural Network Model*

چکیده فارسی:

مدیریت سرمایه در گردش شرکت، کارایی رقابتی بازار شرکت و کارایی مدیریت در حوزه گسترده­ای را تعیین می­کند، اینکه چطور سرمایه در گردش را به وجود آوریم به طوریکه تأثیر مثبتی بر اثر رقابتی بازار در مهندسی مالی ایجاد کند، ارزش بحث بیشتری دارد. مقاله حاضر از ظرفیت گردش کالا و نقدینگی به عنوان دو جنبه ای در تجزیه وتحلیل اثرات سرمایه در گردش بر مهندسی عملکرد رقابت در بازار در صنعت تولید استفاده می­کند. بر طبق پژوهش توانایی حجم معاملات سرمایه در گردش سازمان اثر مثبتی بر عملکرد رقابت در بازار محصول دارد در حالیکه نقدینگی سرمایه در گردش سازمان رابطه منفی با عملکرد رقابت در بازار دارد. رگرسیون خطی بر مبنای داده­های پنلی پویا، اثر شدید سرمایه در گردش را بر عملکرد رقابتی آزموده است. اما بر طبق معادله رگرسیون برای پیش­بینی اثرات رقابتی سرمایه در گردش، خطای بزرگتری وجود دارد، زیرا اثر واقعی سرمایه در گردش بر عملکرد رقابتی ممکن است غیر خطی باشد. بنابراین ما از مدل شبکه عصبی BP[1] برای پیش­بینی عملکرد رقابتی استفاده می­کنیم، و نتایج نشان می­دهند که تاثیر کلی پیش­بینی شده مطلوب است.

کلمات کلیدی: سرمایه در گردش، قابلیت گردش کالا، نقدینگی، عملکرد رقابتی در بازار محصول، مهندسی مالی.

۱٫مقدمه:

در ادبیات مهندسی مالی شرکت، کانون توجه اکثر پژوهشگران بر مطالعه تصمیمات بلند مدت به طور خاص، افراد، ساختار سرمایه و غیره می باشد. هرچند در مدیریت مالی کوتاه مدت، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین امور است و مدیریت مالی همیشه در جهت تعیین سطح قابل قبولی از سرمایه در گردش، تلاش می کند (لمبرسون ،۱۹۹۵). سرمایه در گردش، سرمایه یا وجهی است که برای حفظ عملیات  روزانه سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع به این نکته اشاره می کند که سرمایه در تمامی دارایی های جاری سرمایه گذاری شده، یا تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری که به منظور تولید در سرمایه بلند مدت مورد استفاده قرار گرفته، سرمایه گذاری شده است. بسیاری از پژوهشگران، پژوهش خود را در راستای مدیریت سرمایه در گردش اختصاص داده اند و نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که مدیریت سرمایه در گردش منافع رقابت در بازار سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی در حیطه وسیعی را تعیین می کند. چاکربوری  و باردوپادهی (۲۰۰۷) در زمینه مدیریت سرمایه در گردش استراتژیک و نقش آن در توسعه استراتژی شرکت تحقیق کرده اند، درحالیکه سینگ  (۲۰۰۰) بیان نمود که نسبت موجودی کالا مستقیماً بر مدیریت سرمایه در گردش تأثیر دارد. برای هر نوع صنعتی مدیریت سرمایه در گردش موثر، بخش مهمی از بقای سازمان و توسعه آن می باشد.

مدیریت سرمایه در گردش بر بهره وری سازمان، ریسک و ارزش تأثیر می گذارد (اسمیت ، ۱۹۸۰). مدیریت سرمایه در گردش اثربخش یکی از اجزای سازنده مهم هدف گسترش ارزش بازار سازمان است (دیلوف ؛ ۲۰۰۳، افزا و نزیر ؛۲۰۰۷). در مدیریت سرمایه در گردش، پژوهشگران خارجی در ابتدا، اساساً بر چگونگی بهینه سازی ترکیب موجودی کالا، حساب های دریافتنی و غیره تحقیق کرده اند. میهیر داش  و رانی هانومن  مدل برنامه ریزی هدف را در جهت مطالعه مدیریت سرمایه در گردش برای دستیابی به تعادل میان سود آوری و نقدینگی، در اولویت قرار دادند. در اصل مدیریت سرمایه در گردش شامل گردش قابلیت سرمایه در گردش و نقدینگی است، که به عبارتی شامل قابلیت گردش دارایی های نقد، قابلیت گردش موجودی کالا و قابلیت گردش حساب های دریافتنی، قابلیت گردش حساب های پرداختنی، قابلیت گردش پول نقد، نسبت نقدینگی و نسبت آنی می باشد.