مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۲۴    صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h162

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری  برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند؟  مدارک و شواهد موارد تعهدات‌اختیاری قبل از سرمایه‌گذاری

عنوان انگلیسی:

Can Managers Use Discretionary Accruals to Ease Financial Constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment

چکیده فارسی:

باتوجه به نوشته‌ها در زمینه تعهدات اختیاری، چگونگی استفاده از تاثیرات تعهدات اختیاری‌تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های مالی شرکت‌ها به خوبی درک‌نمی‌شود. فرض‌می‌کنیم که شرکت‌های‌محدود ازنظرمالی که دارای پروژه‌های‌ارزشمند هستند، می‌تواند از تعهدات اختیاری برای اعتبار علائم چشم‌انداز مثبت استفاده‌کند، و این کار افزایش سرمایه را در سرمایه‌گذاری موجب‌می‌شود. یک هیئت گسترده از شرکت را در طول سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۹ امتحان‌کردیم و دریافتیم که یک شرکت‌محدود ازنظرمالی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب به‌طور قابل‌توجهی نسبت به همتایان بدون‌محدودیت‌خود برای سرمایه‌گذاری دارای تعهدات‌اختیاری بسیار بیشتر از قبل است. شرکت‌های محدود با اقلام‌تعهدی بالا دارای بازده اعلام درآمد بالاتری نسبت به شرکت‌ها با تعهدات محدودشده است، حقوق صاحبان سهام و تامین‌مالی بیشتری بدست می‌آورند، و در پروژه‌هایی درراستای بهبود عملکرد، سرمایه‌گذاری‌می‌کند. این نتایج شواهد پشتیبانی‌کننده‌ای را ارائه‌می‌دهد که در آن استفاده از اقلام‌تعهدات‌اختیاری می‌تواند به شرکت‌های محدود با پروژه‌های ارزشمند کمک‌کند که محدودیت‌ها و افزایش ارزش‌های شرکت را تسهیل‌کند.

کلمات‌کلیدی : محدودیت‌های مالی، اقلام‌تعهدات‌اختیاری، سرمایه‌گذاری، علامت‌گذاری، ارزش‌گذاری، تامین مالی خارجی

  1. مقدمه

با توجه به نوشته‌هایی برروی تعهدات‌اختیاری و مدیریت‌درآمد، تحلیلات کمی برروی اینکه چگونه تعهدات‌اختیاری تصمیمات‌مالی شرکت را تحت‌تاثیر قرارمی‌دهد، صورت‌گرفته است. فرض می‌کنیم و تست می‌کنیم که آیا گزارش اقلام‌تعهدی استراتژیک‌شرکت (اقلام تعهدی‌اختیاری) می‌تواند محدودیت‌های مالی را با اشاره‌به چشم‌اندازمثبت‌بازار سهولت‌بخشد، و به‌طوربالقوه به محدودیت‌های‌بودجه شرکت در سرمایه‌گذاری‌های باارزش کمک‌کند. ما مقاله خود را از بسیاری از نوشته‌های در خط‌نظرات مدیریت درآمد Healy and Wahlen’s 1999, 369))  متمایز می‌کنیم : ” تصمیم‌گیری به استفاده از بررسی‌های حسابداری می‌تواند برای کاربرانی که به تعریفات مدیریت‌درآمد توجهی ندارند، آموزنده‌تر باشد” به این دلیل، ما از اصطلاح “اقلام‌تعهدات‌‌اختیاری” از طریق این مقاله برای انعکاس تصمیمات برای بهبود اطلاعات نسبت به تلاش برای مبهم‌سازی فعالیت‌های شرکت، به اندازه‌ای که نوشته‌های مدیریت درآمد پیشنهادمی‌کنند، استفاده‌می‌کنیم.

فرض‌می‌کنیم که اگر شرکت دارای محدودیت مالی باشد اما دارای پروژه‌های ارزشمند نیز باشد، سپس شرکت می‌تواند از اقلام‌تعهدات‌اختیاری برای اشاره‌به‌چشم‌انداز مثبت شرکت استفاده‌کند و  ارزش‌سهام‌اش را  در کوتاه‌مدت بالا ببرد. بنابراین، این اشاره شرکت‌ها را قادرمی‌سازد که سرمایه‌گذاری را برای بودجه پروژه افزایش‌دهند. اگرچه این اشارات به چشم‌انداز مثبت هزینه‌بر هستند، نکاتی که لازم است برای این مسئله اعتبارسنجی شوند، شرکت را قادر می‌سازد سرمایه را برای سرمایه‌گذاری کارآمد افزایش‌دهد. در این مورد، بیان‌می‌کنیم که استراتژی استفاده‌کننده از اقلام‌تعهدات‌اختیاری  بابهبود اطلاعات سرمایه‌گذاری و بیشینه‌سازی‌ارزش سازگار است. یک فرضیه جایگزین این است که شرکت‌های محدودشده از فرصت‌های اقلام‌تعهدات‌اختیاری برای سرمایه‌گذاری بیشتر استفاده‌می‌کنند.

برای تست فرضیه بطور تجربی پنل گسترده‌ای از شرکت‌ها را از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۹ بااستفاده از معیارهای متعدد محدودیت‌های مالی امتحان‌کردیم. ما از  Kaplan and Zingales (1997) پیروی کردیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را به‌عنوان سطحی از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده سنجیدیم. دریافتیم که محدودیت‌های مالی شرکت با فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب دارای اقلام‌تعهدات‌اختیاری قابل توجه بیشتری نسبت به قبل برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با  همتایان نامحدود خود دارد.  شرکت‌های محدودشده با اقلام‌تعهدات بالا  بازده درآمد بالاتری را تجربه‌می‌کند، حقوق صاحبان‌سهام و تامین‌مالی بیشتری را بدست‌می‌آورد، و سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به شرکت‌های محدود با اقلام‌تعهدی پایین انجام‌می‌دهد. علاوه براین، شرکت‌های محدود با اقلام‌تعهدات‌اختیاری بالا عملکرد بهبودیافته بعد از سرمایه‌گذاری‌هایشان را نشان‌می‌دهند؛ درصورتی‌که همتایان نامقید خود یا کاهش یا عدم تغییر در عملکرد را نشان‌داده‌اند. این نتایج  پشتیبانی از شواهد برای این فرضیه که تامین‌مالی شرکت‌محدود  از اقلام‌تعهدات‌‌اختیاری برای سهولت در محدودیت‌های مالی و افزایش ارزش شرکت با سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که برای بهبود عملکرد ظاهر می‌شود استفاده‌می‌کند را ارائه می‌کند.

ابتدا، به‌صورت تجربی اقلام‌تعهدات‌اختیاری قبلی را برای سرمایه‌گذاری برای تامین‌مالی شرکت‌های‌محدود امتحان‌می‌کنیم. نوشته‌های و سنجش‌های تعهدات‌اختیاری را با استفاده از  اقلام‌تعهدی غیرعادی تخمین‌زده‌شده با مدل Jones اصلاح‌شده دنبال‌می‌کنیم،  این مدل برای عملکردهای قبلی بااستفاده از متدلوژی شرح‌داده شده در  Kothari et al. (2005) تنظیم‌شده است. براساس نوشته‌های قبلی، به‌خصوص Hadlock and Pierce (2010) ، ما از چهار معیار محدودیت‌های مالی برای نتایج اصلی استفاده می‌کنیم.  به‌طور ویژه، سه معیار اول  شاخص SA، متریک پیشنهادشده توسط Hadlock and Pierce 2010)) براساس اندازه و قدمت شرکت، قدرت‌نفوذ خالص (Kaplan and Zingales 1997; Hadlock and Pierce 2010)،  جریان نقدینگی آزاد  (Fazzari et al. 1988; Dechow et al. 1996; Hadlock and Pierce 2010) است.  چهار معیار ما امتیاز محدودیت‌های ترکیبی است که معیارهای بالا و سه معیار دیگر محدودیت‌های اندازه‌گرفته شده با نوشته‌ها شامل رتبه‌بندی اوراق‌قرضه (Almeida et al. 2004; Campello and Graham 2013)،  نسبت پرداخت سود سهام  (Almeida et al. 2004; Campello and Graham 2013)، و جریان‌نقدینگی عملیاتی (Fazzari et al. 1988; Hadlock and Pierce 2010) را ترکیب می‌کند.

ما بطور همزمان  شرکت‌ها را به ‌گروه‌هایی براساس محدودیت‌های مالی آن‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌کنیم. برای همه اندازه‌گیری‌های محدودیت‌ها،  دریافتیم که تامین مالی شرکت‌های محدودشده با فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب دارای اقلام‌تعهدی‌نامتعارف مثبت قابل‌توجهی در سه‌ماهه‌ قبل از سرمایه‌گذاری است. علاوه براین،  تعهدات نامتعارف آن‌ها  بطور قابل‌توجهی از  همتایان نامقید خود بزرگتر است. این یافته‌ها  با این دید که تامین‌مالی شرکت‌های محدود با پروژه‌های ارزشمند از تعدات‌اختیاری برای سهولت در محدودیت‌ها استفاده می‌کنند سازگار است.

ما همچنین  اینکه آیا از تعهدات‌اختیاری  تسهیل‌کننده تامین‌مالی خارجی برای  تامین‌مالی شرکت‌های محدود استفاده می‌شود یا نه را امتحان می‌کنیم. دریافتیم که شرکت‌ها با تعهدات بالا،  بازده درآمد اعلام‌شده بالاتری نسبت به شرکت‌ها با تعهدات پایین بدست‌می‌آورند، و این الگوها برای شرکت‌های محدود نسبت به شرکت‌های غیرمقید و نامحدود قوی‌تر است.  این شواهد بیان‌می‌کننده که استفاده از اقلان‌تعهدی اختیاری دارای تاثیرات مثبتی برروی قیمت سهام شرکت‌های محدود دارد. علاوه براین، ما بطور مستقیم تامین‌مالی خارجی را برای شرکت‌های محدود امتحان‌کردیم، و دریافتیم که مسائل  شرکت‌ها باتعهدات بالا  به‌طور قابل‌توجهی ارزش ویژه‌ای دارند و قرض‌های قابل‌توجه بیشتری از شرکت‌ها با تعهدات‌پایین در سه‌ماهه عقب‌نشینی در سرمایه‌گذاری را متحمل می‌شود.

سرانجام،  امتحان کردیم که آیا استفاده از تعهدات‌اختیاری  سرمایه‌گذاری شرکت‌های محدود را تسهیل‌می‌کند یا نه و آیا این سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های ارزشمند ظاهر می‌شوند یا نه. ما دریافتیم که  شرکت‌های محدود با تعهدات بالا براستی به‌طورقابل‌توجهی سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به شرکت‌های‌محدود با تعهدات پایین انجام‌می‌دهند.  همچنین شواهدی از بهبود عملکرد برای شرکت‌های محدود یافتیم که  از اقلام‌تعهدی‌اختیاری برای تسهیل سرمایه گذاری استفاده‌می‌کند. به‌طور ویژه، ROA برای شرکت‌های محدود با تعهدات‌بالاتر از قبل برای سرمایه‌گذاری  بعد از دوره سرمایه‌گذاری بهبودمی‌یابد،  این نتیجه در شرکت‌های نامحدود دیده‌نمی‌شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد