دانلود مقاله ترجمه شده : پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R7

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری

عنوان انگلیسی:

Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes

چکیده فارسی:

تحقیق قبلی با اتخاذ یک روش طرح بندی برای تعهد سازمانی، حمایت از پروفایل‏ های متمایز (یعنی، ترکیبات متفاوت سطوح مختلف مؤلفه ‏های تعهد) و ارتباط‏ شان با نتایج نگرشی و رفتاری را حاصل نموده است. پژوهش حاضر قصد دارد: (a) در یک سازمان خصوصی ایتالیایی، ضرورت پروفایل ‏های تعهد مشتق شده از ترکیب تعهد عاطفی و مستمر سازمانی را با تبعیت از مفهوم ‏سازی سنکلایر و همکاران (۲۰۰۵) بررسی کند؛ و (b) بررسی کند که آیا این پروفایل‏ ها در صورت غیبت، به عنوان خروجی هدف، رضایت شغلی، و عملکرد شغلی متفاوت هستند. نتایج حاصل از تحلیل خوشه‏ ای حضور چهار گروه (وابسته، عوامل آزاد، به دام افتاده، و راضی) را تصدیق کرد. پروفایل‏ های وابسته و راضی رضایت بالای مشتری را گزارش کردند. بعلاوه، پروفایل راضی بالاترین عملکرد شغلی و پروفایل مستمر کمترین سطح غیبت را نشان می‏ دهند؛  هر دو پروفایل به طور معناداری با پروفایل به دام افتاده متفاوت هستند. مفاهیم برای این نظریه و رویکرد بحث می‏ شوند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد