مقاله ترجمه شده: استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی

دسته بندی:

قیمت: 36000 تومان

تعداد نمایش: 448 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۶۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h331

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی: یک ترکیب تحقیقاتی و دستورالعمل برای تحقیقات آینده

عنوان انگلیسی:

Use of specialists on audit engagements: A research synthesis and directions for future research

چکیده فارسی:

این مقاله ی ترکیبی ،  تحقیقات علمی در مورد استفاده از ارزیابی، مالیات، فناوری اطلاعات (IT) و متخصصان قانونی در زمینه حسابرسی را در بر میگیرد. اخیرا اهمیت و نقش متخصصان در تعاملات حسابرسی افزایش یافته است، و استفاده  از  متخصصان  توجه دستگاه های نظارتی و دانشگاهیان را جلب کرده است. با توجه به پیشنهاد اخیر کمیته PCAOB (2017b) برای اصلاح استانداردهای حسابرسی در مورد مشارکت متخصصان، مهم است که نظریه های مرتبط با مشارکت متخصصان را به طور کلی بررسی کنیم. با ادغام تحقیق در این چهار حوزه، من مشترکات و تفاوت های مربوط به موارد ذیل را شناسایی کردم: (۱) عوامل مرتبط با استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی (شامل طبیعت، زمان بندی و میزان استفاده)؛ (۲) عوامل موثر بر تعامل حسابرسان با متخصصان (از جمله متخصصان قراردادی که توسط حسابرس یا مدیریت به کار گرفته شدند)؛ و (۳) نتایج مرتبط با استفاده از متخصصان.  این تجزیه و تحلیل یکپارچه از ادبیات مربوط به متخصصین، تنوع در استفاده از متخصصان را نشان می دهد،و عوامل مختلفی که بر هر دو آنها (متخصصین و حسابرسان) در صورت درک چگونگی مشارکت و اینکه آیا حسابرسان از متخصصین داخلی یا خارجی برای موسسه حسابرسی استفاده می کنند،  تأثیر می گذارد. علاوه بر این، تحقیق گاهی (اما نه همیشه) مشارکت متخصص منجر به بالاتر رفتن کیفیت حسابرسی می شود. مشترکات و حوزه های مختلفی که شناسایی شده اند، برای تحقیقات و عملیات حسابرسی مفید هستند، به ویژه به عنوان شرکت های نظارتی و حسابرسی برای بهبود کیفیت حسابرسی با استفاده از متخصصان. در طول تحقیق، من همچنین چندین دستورالعمل برای تحقیقات آینده ارائه می دهم.

کلیدواژگان: متخصص، کارشناس، متخصص مدیریت، کیفیت حسابرسی

مقدمه

نقش متخصص در کار حسابرسی اخیرا اهمیت بیشتری یافته است و موضوعی برای بحث مداوم در میان دانشگاهیان و نهادهای ناظر از جمله تغییرات پیشنهاد شده برای استانداردهای حسابرسی در رابطه با استفاده از متخصصان می باشد (PCAOB، ۲۰۱۷b).  متخصصان کارشناسانی هستند که ممکن است برخی وظایف را در حسابرسی انجام دهند، مانند کمک به حسابرسان برای ارزیابی ریسک و اجرای روش های تست. با این حال، به این دلیل که متخصصان کارکنان رسمی حسابرسی نیستند، حسابرس مسئولیت کار متخصص را در حمایت از نظر حسابرسی به عهده می گیرد و استفاده از متخصصان همیشه به معنای کیفیت حسابرسی بالاتر نیست (بوریتز، کوچتوا کوزلوسکی و رابینسون ، ۲۰۱۵). بنابراین، اهمیت متخصصان در حسابرسی و افزایش علاقه به مشارکت متخصصان، بررسی حاضر را برمی انگیزد.

بر اساس تحقیقات و گزارشات شرکت های حسابداری (بوریتز، رابینسون، وانگ  و کوچتوا کوزلوسکی، ۲۰۱۶؛ دلویت ، ۲۰۱۶؛ PwC، ۲۰۱۶)، پر استفاده ترین متخصصان در حسابرسی، متخصصان شاغل در ارزشگذاری، وضع مالیات، حسابرسی فناوری اطلاعات و دادرسی هستند. در حال حاضر تحقیق در این چهار حوزه تخصصی به طور گسترده و مستقل از یکدیگر در حال رشد است. با توجه به افزایش علاقه به مشارکت متخصصان و تجدید نظر در استاندارد PCAOB (۲۰۱۷b) ارزیابی ادبیات مربوط به متخصصان به طور کلی مهم است. بنابراین، هدف اصلی این بررسی، ترکیب تحقیق در این چهار حوزه تخصصی است. من در انجام این کار، مشترکات موجود در این ادبیات ها و (در صورت امکان) یافته های منحصر به فرد را در یک حوزه تخصصی که می تواند به تحقیقات در حوزه های دیگر کمک کند و به این ترتیب تعمیم پذیری یافته های تحقیقات خاص را افزایش دهد، نیز تعیین می کنم. یافته های تخصصی جمعی را بر اساس (۱) عوامل مرتبط با استفاده حسابرسان از متخصصان در کار حسابرسی (از جمله ماهیت، زمان بندی و میزان مشارکت) (۲) عوامل موثر بر تعامل حسابرسان با متخصصان (از جمله متخصصان طرف قرارداد با حسابرس یا مدیریت)؛ و (۳) نتایج مرتبط با استفاده از متخصصان سازماندهی می کنم.