مقاله ترجمه شده تصویری کلی از سواد دیجیتال

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1453

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Library Hi Tech News

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تصویری کلی از سواد دیجیتال

عنوان کامل انگلیسی:

A snapshot of digital literacy

مقدمه

بدون تردید، تحول دیجیتال پویا در سراسر جهان اهمیت درک سواد دیجیتال و پیاده سازی عملی آنها را افزایش داده است. تاکنون، محققان و متخصصان کتابخانه در تعریف سواد دیجیتال به اتفاق نظر نرسیده اند، اگرچه در دسته مهارت های زندگی قرار گرفته است. این واژه در میان سایر سوادها مانند خواندن، نوشتن، سواد مدنی و سواد زیست محیطی جایگاه شایسته ای به دست آورده است و به همین دلیل در مجموعه مهارت هایی قرار گرفته است که مدارس باید به دانش آموزان آموزش دهند.

Introduction

Undeniably, worldwide dynamic digital transformation has increased the importance of understanding digital literacies and their practical implementations. So far, academia and library practitioners have not yet reached a consensus in defining digital literacy, although it has been placed in the category of life skills. The term has gained a well-deserved place among other literacies, such as reading, writing civil literacy and environmental literacy and has therefore been included in the set of skills schools should equip students with.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد