مقاله ترجمه شده ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

دسته بندی: -

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 140 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1072

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Automation in Construction

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM): یک مرور

عنوان کامل انگلیسی:

Combining multi-criteria decision making (MCDM) methods with building information modelling (BIM): A review

چکیده فارسی:

یکپارچه سازی اطلاعات ساختمان برای پشتیبانی از تصمیم گیری یک چالش اساسی در صنعت معماری ، مهندسی و ساخت و ساز (AEC) بوده است. انتظار می رود که هم افزایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) باعث بهبود یکپارچه سازی اطلاعات و تصمیم گیری شود. هدف این مقاله شناسایی استراتژی های بهبود هم افزایی بین MCDM و BIM است. ، این مطالعه ۴۵ مقاله را از سال ۲۰۰۹ تا به امروز در مورد ترکیب MCDM با BIM بررسی می کند. نتایج نشان داد که پنج حوزه کاربردی اصلی در این زمینه،  پایداری ، مقاوم سازی ، انتخاب تأمین کننده ، ایمنی و ساخت پذیری می باشد. پنج استراتژی ارائه شده برای بهبود هم افزایی بین MCDM و BIM مورد بحث قرار گرفت و می تواند در عمل به عنوان یک معیار برای ارزیابی کاربرد تکنیک های تصمیم گیری استفاده شود. این مطالعه به شکاف های علمی موجود در ترکیب MCDM و BIM در ادبیات فعلی اشاره دارد. این مطالعه همچنین در راستای تقویت تصمیم گیری یکپارچه ، مسیر جدیدی را در ترکیب MCDM با BIM برای متخصصان ارائه می کند.

واژه های کلیدی: تصمیم گیری چند معیاره ، BIM ، مدل سازی اطلاعات ساختمان ، مرور ، آنالیز تصمیم گیری

Abstract

The use of phase change materials (PCMs) in building envelopes has a potential to improve the energy performance of buildings. Even though Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) tools have been widely applied to rank PCMs for various applications, the following issues still need more elaboration: a) How to account for the climate-related factors in the ranking of PCMs? b) How can the environmental footprint and chemical properties of various PCMs be considered in the ranking of PCMs? Therefore, this study presents a methodology for ranking phase change materials based on the AHP–TOPSIS and Fuzzy AHP–Modified Fuzzy TOPSIS methods combined with building energy simulations. Thermophysical (thermal conductivity, latent heat of fusion, phase change temperature, specific heat, density, cycling stability, supercooling), economic (initial cost), chemical (toxicity, flammability, corrosiveness), and environmental (recyclability, embodied energy) criteria were considered. The application of the methodology was demonstrated for eight cities of the tropical savanna climate zone. A comparative analysis was conducted, and the rankings obtained utilizing AHP–TOPSIS and Fuzzy AHP–Modified Fuzzy TOPSIS methods were found to be concordant. A sensitivity analysis indicated that the ranking developed by the proposed methodology has considerable robustness to alteration of weightings of criteria.

Keywords: Multi-criteria decision-making , BIM ,Building information modelling ,Review ,Decision analysis