مقاله ترجمه شده رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب روش ساخت روسازه پل

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1066

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Recent Trends in Civil Engineering

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب روش ساخت روسازه پل

عنوان کامل انگلیسی:

Multi-criteria Decision-making Approach for Selecting a Bridge Superstructure Construction Method

چکیده فارسی:

انتخاب روش کارآمد برای  ساخت روسازه پل برای موفقیت پروژه پل ضروری است. معیارهای متعدد و اهمیت نسبی آنها در روند تصمیم گیری نقش دارد. این معیارها و اهمیت نسبی آنها منجر به ایجاد وضعیت مبهم و پیچیده ای در روند انتخاب می شود. برای مقابله با این وضعیت پیچیده ، یک روش ریاضی لازم است. فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) روشی محبوب است که برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) استفاده می شود. هر کدام از روش های ساخت روسازه پل مزایا و معایب خاص خود را دارد. وجود چالش برای انتخاب صحیح ، بسیار متداول  است. در این مقاله ، روش های مختلف ساخت پل توضیح داده شده و با استفاده از مزایا ، معایب و تناسب این روش ها با معیارها و محدودیت های مختلف ساخت پل ، مقایسه شده اند. وزن و اولویت بندی معیارها از طریق نظرسنجی پرسشنامه ای از متخصصان باتجربه از دیدگاه های مختلف ، یعنی مشتری ، طراح و پیمانکار جمع آوری می شود. با استفاده از این مقایسه ، یک مدل پشتیبانی تصمیم همراه با رتبه بندی تناسب روش با استفاده از AHP به منظور ساده سازی فرآیند انتخاب روش مناسب ساخت روسازه پل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: پل • روسازه • مقایسه های جفتی • AHP • MCDM

Abstract

Selection of an effective construction method of bridge superstructure is critical to the success of the bridge project. Multiple criteria and the relative importance among them are involved in the process of decision-making. These criteria and their relative importance lead to vague and complex situation in the selection process. In order to tackle this complex situation, a mathematical methodology is required. Analytical Hierarchy Process (AHP) is a popular method that is used for solving Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) problems. Every construction method of bridge superstructure has its own advantages and disadvantages. The challenge is to select the correct one for the prevailing circumstances. In this paper, the different methods of bridge construction are explained and are compared using their advantages, disadvantages and their suitability to different criteria and constraints associated with a bridge construction. The criteria weights and priorities are collected from experienced professionals of different point of view, i.e. Client, Designer and Contractor using questionnaire survey. Using this comparison, a decision support model is developed along with suitability ranking using AHP in order to simplify the process of selection of the appropriate method of bridge superstructure construction.

Keywords: Bridge · Superstructure · Pairwise comparisons · AHP · MCDM

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد