مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:   ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M125

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

عنوان انگلیسی:

Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility function and ELECTRE method

چکیده فارسی:

در این مقاله مشکلات قرارداد برون سپاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مشکلات اساساً در زمان انتخاب منابع به دست آمده رخ می‌دهد. در اینجا قراردادهای برون سپاری در هر دو جنبۀ هزینه و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی ممکن است زمان تحویل احتمالی و اعتماد به نفس در تعهد کیفیت را نیز شامل شود. فرد تصمیم‌گیرنده در ارزیابی چند شرطی حسابها از مدل Electre استفاده می‌کند علاوه بر این هر یک از شرطها با استفاده از توابع کاربردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این الگو به هماهنگ ‌سازی هر دو روش قرارداد پیشنهادی اشاره دارد. در این مقاله فرمولاسیون برای الگوی تصمیم‌گیری و برنامه عددی در مدل مورد استفاده نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: برون سپاری انتخاب فروشنده، سرویس انتخاب برون سپاری، تصمیم‌گیری چند شرطی نظریۀ کاربردی، متد Electre.

۱– مقدمه

مطالعات متعددی در زمینۀ روند معادلۀ برون سپاری با جنبه‌های مختلف این موضوع انجام گرفته است اسمیت و همکاران ]۱[ این مطالعه در چارچوبی ارائه شده است که نشان‌دهندۀ برون سپاری دریایی است که در نرم‌افزارهای توسعه یافته وجود دارد. این چارچوب پیشنهادی با پروژه‌ها و سایت‌ها که شامل جنبه‌های زیست محیطی می‌باشد پیوند خورده است. کرایوس و همکاران ]۲[ به ارائه مدل فرآیند برای توسعه تأمین کنندگان بر اساس توسعه مطالعه اکتشافی پرداخته‌اند. با توجه به قرارداد برون سپاری یا تحقیقات انتخاب شده تعداد کمی از محققان به ادبیات این حوزه دست یافته‌اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد