مقاله انگلیسی ترجمه شده تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 795 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۱۹۹۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M378

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی  و حسابداری

عنوان انگلیسی:

Multicriteria decision aid in financial management

چکیده فارسی:

تصمیمات مالی یک سازمان معمولا در شرایط مطلوب مد نظر قرار می گیرد. در ارتباط با دوره بلند مدت، تصمیماتی مربوط به تخصیص بهینه سرمایه و تصمیمات مربوط  به ساختارهای مالی بهینه وجود دارد. در موارد کوتاه مدت، این تصمیمات در ارتباط با بهینه سازی سهام، وجه نقد، حساب های دریافتی و بدهی های جاری و غیره وجود دارد. نظریه مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات، اساسا از نقطه نظرات حد مطلوب می پردازد. ویژگی های مطلوب چنین تصمیماتی، محققان را به این سمت می کشاند تا تاکتیک های تحقیق عملیاتی  را برای حل مسائلی که مرتبط با چنین تصمیماتی می باشد، مطرح کند. این مقاله به بررسی سهم تحلیل های چند ضابطه ای در حل مشکلات مربوط به تصمیم گیری های مالی در شرایط واقعی،  می پردازد. این مقاله همچنین کتاب های گسترده مرتبط با این موضوع  را مد نظر قرار می دهد باشد.

کلیدواژه : امور مالی، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل چندضابطه ای، حمایت از تصمیمات، کاربردها.

تصمیمات مالی مربوط به یک اداره ( مانند موسسات، بانک ها و شرکت های بیمه ) معمولا در شرایط مطلوب در نظر گرفته می شود. در ارتباط با موارد شرکتی و برای یک دوره بلند مدت، دو نوع تصمیم در این زمینه گرفته می شود : تصمیمات مربوط به اختصاص حد مطلوب سرمایه، و تصمیمات مربوط به ساختارهای مالی بهینه.به طور مختصر، این تصمیمات اساسا در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش بوده و آن ها به بهینه سازی سهام، موجودی نقدی، حساب های دریافتی و وام های کوتاه مدت اشاره دارند. نظریات مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات ( کوتاه و بلندمدت) پرداخته اما این موارد از نقطه نظر جنبه های بهینه سازی می باشد ( برای نمونه نظریات مربوط به هزینه سرمایه، نظریه سهام، نظریه اختیار درمعامله و غیره از این دسته می باشد ).این دورنما، محقق را به این سمت کشانده است تا تاکتیک های بررسی عملکردی را،  برای حل مشکلاتی که مرتبط با چنین تصمیماتی می باشد، مطرح کند. تصمیمات قدیمی مربوط به حل مسئله در بررسی های عملکردی شامل شکل دهی مسائل مربوط به بهینه سازی در موارد محدود خاص می باشد. در واقع این به عنوان بهترین انتخاب می باشد. به هر حال اخیرا، چنین مسائل مالی به صورت جامع تر و حقیقی تر مورد بررسی قرار گرفته، که بر چارچوب محدودیت های بهینه سازی غلبه کرده است. برای نمونه در در تصمیم گیری های مربوط به بودجه بندی سرمایه باشکار و مک نام، سوالات زیر را مطرح کرده اند.

ص ۴۰۵

  1. A) در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، آیا تصمیم گیران دارای اهداف تک منظوره می باشند یا چند منظوره ؟ b) اگر آن ها دارای اهداف چندگانه می باشند آن ها چه بوده؟ و اولویت های ساختاری این اهداف چه می باشد ؟ در بررسی های مشابه دیگر، باشکار این موضوع را بیان می کند که نظریات اقتصاد خرد، با اهداف تک منظوره ای منطبق شده است که به عنوان اصل به حداکثر رسانی کاربرد در ارتباط با واحدهای مصرف کننده و به حداکثر رساندن سوددهی برای شرکت های می باشد. باشکار سه مورد از این انتقادها را در ارتباط با کاربرد اصل تابع هدف به صورت مجزا برای شرکت ها مطرح کرده است. A) گزینه های در ارتباط با روش های به حداکثر رساندن سود وجود دارد که می تواند این حقایق را بهتر توضیح دهد b) به حداکثر رساندن سود و یا فرضیه های مشابه دیگر در ارتباط با توضیح فرایند پیچیده تصمیم گیری ، بسیار ساده می باشد. c) شرکت های در سطح جهانی دارای اطلاعات کافی برای توانمند ساختن آن ها برای به حداکثر رسانده سود ندارند. علاوه بر این چندین نظریه دیگر در ارتباط با شرکت ها مطرح شده است که دارای اهداف متفاوتی سبت به نظریات سنتی اقتصاد خرد می باشند. یک فرد می تواند در این زمینه به مدل به حداکثر رسانده درآمد، مدل کاربردی مدیران، مدل های رضایت بخش و مدل های عملکری اشاره کند. بر مبنای گفته های بالا، این موضوع امکان پذیر می باشد تا سه دلیل اصلی که باعث ایجاد تغییراتی در مدل دهی مسائل مالی می گردد مشخص کنیم.