مقاله ترجمه شده قابل اعتماد بودن چهره مدیران، دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی

دسته بندی: -

قیمت: 44000 تومان

تعداد نمایش: 140 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H571

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Accounting and Economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  آیا دیدن منجر به شناخت (باور) می شود؟ قابل اعتماد بودن چهره مدیران، دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

Seeing is believing? Executives’ facial trustworthiness, auditor tenure, and audit fees

چکیده فارسی:

مطالعات روانشناسی و علوم عصبی اثبات کرده اند که درک قابلیت اعتماد چهره ممکن است بر فرایند تصمیم گیری بیننده تأثیر بگذارد. مطالعه ما به بررسی این موضوع می پردازد که آیا درک حسابرسان از قابلیت اعتماد چهره مشتریان با تصمیمات مربوط به حق الزحمه حسابرسی آنها ارتباط دارد یا خیر. ما از یک الگوریتم تشخیص چهره مبتنی بر یادگیری ماشین برای اندازه گیری قابلیت اعتماد چهره مدیران استفاده می کنیم. ما دریافتیم که در مشارکت های اولیه حسابرسی، حسابرسان حق الزحمه حسابرسی را از شرکتهایی که دارای CFO های با چهره های قابل اعتماد هستند نسبت به شرکت هایی که دارای CFO هایی با چهره های غیر قابل اعتماد هستند به میزان ۵٫۶٪ کمتر مطالبه می کنند. دوره تصدی حسابرس رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و قابلیت اعتماد چهره CFO را تضعیف می کند. شواهد بیشتر نشان می دهد که قابلیت اعتماد چهره CFOها با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک قضائی رابطه ای ندارد.

واژه‌های کلیدی: قابلیت اعتماد چهره ، CFO ، حق الزحمه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس ، سوگیری شناختی

Abstract                                                                        

Psychology and neuroscience studies document that facial trustworthiness perceptions may affect observers’ decision-making process. Our study examines whether auditors’ perceptions of client executives’ facial trustworthiness are associated with their audit fee decisions. We employ a machine-learning-based face-detection algorithm to measure executives’ facial trustworthiness. We find that auditors charge 5.6% less audit fee to firms with trustworthy-looking CFOs than to those with untrustworthy-looking CFOs in initial audit engagements. Auditor tenure weakens the negative association between CFOs’ facial trustworthiness and audit fee. Further evidence shows that CFO’s facial trustworthiness is associated with neither financial reporting quality nor litigation risk.

Keywords: Facial trustworthiness ,CFO, Audit fee,Auditor tenure, Cognitive bias