مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M529

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources

چکیده فارسی:

منابع انسانی (HR) بعنوان مهمترین دارایی هر سازمانی، نقش عمده ای در موفقیت آن ایفا می کند؛ اما، مجازی سازی HR و تسهیم دانش و مهارت های آن، تاکنون بطور تفصیلی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، ما چارچوب جدیدی به نام “ابر خبره” برای توانمندی کاربران ابرها برای تقاضای تخصص و مهارت های انسانی بدون دانستن مکان آنها و تسهیم مهارت، دانش و تجربه های منابع انسانی است. همچنین، ما “ابر خبره” بر مبنای زیرساختهای اینترنت و مفاهیم پردازش ابری تحلیل، طراحی و اجرا نمودیم. نتایج نشان می دهد که ابر خبره، استفاده از منابع انسانی را بهبود داده، زمان پاسخ گویی مشتری و زمان تکمیل وظیفه را به منظور دستیابی به سطح بالای رضایت مشتری و عملکرد بهتر منابع انسانی در سازمان کاهش می دهد. ما این مقاله را با برخی پیشنهادات برای تحقیقات و کاربردهای آینده ارائه کردیم.

کلمات کلیدی: ابر خبره، منابع انسانی، پردازش ابری، دانش انسانی، تسهیم دانش

۱٫مقدمه

منابع انسانی (HRs) مهمترین دارایی هر سازمان و جامعه است. منابع انسانی عامل کلیدی موفقیت هر سازمان است و اهداف آنها را با بکارگیری قوتها، تخصص، دانش، آموزش و مهارتها، برآورده می کند. وقتی منابع انسانی، بطور جغرافیایی و حکومتی پراکنده باشند، ایجاد زیرساختها برای تسهیم دانش، مهارت ها و تجربیات آنها، استفاده از دارایی های باارزششان را در هرجای دیگر و توسط هر کس دیگر، تسهیل می کند. از آنجائیکه منابع انسانی، دانش و مهارت های محدودی درباره هر جنبه و زمینه دانش دارد، بدون تسهیم دانش، اطلاعات، مهارت ها و تجربیات، هیچ کس قادر به اجرا و برآوردن تمام وظایف و حقوق وابسته به آن نیست. بدلیل فقدان این نظرات مشترک در محیط علمی و اجتماعی، این مهارت و تجربیات ممکن است نادیده گرفته شده یا فراموش شوند. برای پرداختن به این مسائل، مطالعه حاضر با استفاده از مفاهیم پردازش ابری، مجازی سازی منابع انسانی، و همچنین تسهیم مهارت ها، دانش و تجربیات، چارچوب جدیدی را بنام ابر خبره برای ارتقای بهره برداری منابع انسانی و عملکرد جوامع انسانی، پیشنهاد می کند.

۱-۱      پردازش ابری

با اقزایش حجم اطلاعات در محیط الکرتونیک، انتظارات از کامپیوترها برای انجام وظایف بصورت هوشمندانه تر، یک نیاز غیرقابل اجتناب شده است. در طول دهه های گذشته، پیشرفت های چشمگیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به نژاد انسانی امکان ایجاد، پردازش، و تسهیم مقادیر فزاینده اطلاعات به روشهای جدید تر را فراهم نموده است. جامعه انسانی، دارایی های شرکت، فضای اطلاعات، و جهان فیزیکی، میتواند با کمک این تکنولوژی ها مانند پردازش شبکه ای و ابری، کاملا مرتبط و یکپارچه شود. در حالیکه پردازش شبکه ای، مقدار زیادی از منابع پردازش را از حوزه های مدیریتی چندگانه برای حل مسائل محاسبه ای و داده محور فراهم می سازد، پردازش ابری، بعنوان یک رویکرد جدید و کاملا مبتنی بر اینترنت، یک بستر بسیار قابل دسترسی، قابل سنجش، و انعطاف پذیر برای طیف وسیعی از وظایف فراهم می سازد و مزایای بسیاری برای هردوی شرکت ها و افراد، فراهم می سازد. با ورود به دوره پردازش ابری، تقاضای افراد برای منابع IT و سرورهای متصل به اینترنت بطور پیوسته در حال افزایش است. این امر، موجب گنجاندن مفاهیم موازی و پردازش توزیع شده برای فراهم نمودن منابع، سخت افزار، نرم افزار و اطلاعات مشترک، برای کامپیوترها یا دیگر ابزارها می شود. این یک مدل خدمت برای امنیت IT، اغلب بر اساس مجازی سازی و تکنولوژی های پردازش توزیع شده است. نرم افزار، بعنوان یک خدمت (SaaS)، زیرساخت بعنوان یک خدمت (IaaS)، و بستر بعنوان یک خدمت (PaaS)، سه شکل مشهور از منابع مجازی در پردازش ابری هستند.

۲-۱ مجازی سازی

مجازی سازی برای اشتراک منابع و تخصیص پویای منابع که اخیرا برای مختصرسازی منابع پردازش استفاده می شود، ضروری است. هدف آن بهبود بهره برداری و کاربردهای منابع بر اساس تجمیع منابع ناهمگن و خودگردان است. با توسعه پردازش ابری، مجازی سازی نیز کاربردهای خود را به دیگر زمینه ها مانند لجستیک و تولید توسعه داده است. این امر ، بعنوان راهی برای بهبود امنیت و قابلیت اطمینان سیستم، برای افزایش کارایی بهره برداری منابع سازمانی، برای کاهش هزینه ها، انرژی و فضای فیزیکی؛ و فراهم نمودن دسترسی و انعطاف پذیری بیشتر، روز بروز اهمیت بیشتری یافته است. بعلاوه، نه فقط تعداد خدمت دهندگان، هزینه های مدیریت و نگهداری، کاهش یافته است، بلکه همچنین مصرف نیروی برق و خنک سازی نیز کاهش یافته است. ذخیره سازی، دسکتاپ، شبکه، و مجازی سازی سرور، چهار نوع اصلی مجازی سازی است که در بسیاری مطالعات و تحقیقات ارائه شده است.

۳-۱ نوآوری ها

نواوری اصلی این مقاله از سه جهت است: اول، معرفی معماری ابر خبره برای کشف، بهره برداری، مدیریت و بکارگیری منابع انسانی و همچنین تسهیم دانش، مهارت، و تجربیات آنها (منابع انسانی مجازی)؛ دوم، معرفی تخصص بعنوان یک خدمت (EaaS) بعنوان نوع جدیدی از منابع مجازی در سیستم های ابری؛ و سوم، طراحی و پیاده سازی ابر خبره با استفاده از زیرساختهای اینترنت و مفاهیم پردازش ابری.

۴-۱ ساختار مقاله

بقیه این مقاله بصورت زیر سازمان یافته است: مروری بر پیشینه در بخش ۲ ارائه شده است؛ بخش ۳ معرفی ابر خبره را ارائه می کند؛ بخش ۴، ابر خبره را با استفاده از مفاهیم UML تحلیل می کند؛ معماری ابر خبره در بخش ۵ بحث شده است که منجر به ساخت لایه های آن می شود؛ پیاده سازی ابر خبره در بخش ۶ ارائه شده است؛ در بخش ۷ نتایج ارائه شده که شامل اطلاعات آماری و سناریوی عملی است؛ و بخش آخر، نتیجه گیری مقاله و پیشنهاد جهت گیری های آتی برای تحقیقات آینده است.

  1. مرور و پیشینه

این بخش، مرور مختصری از تحقیقات مربوطه و پیشینه این مقاله، شامل پردازش ابری، مجازی سازی و منابع انسانی فراهم می آورد.

۱-۲      پردازش ابری

پردازش ابری یک زیرساخت جدید و پدیده ای خیلی محبوب است که بر تدارک منابع تجاری تمرکز داشته و به مشتریان امکان می دهد که از منابع پردازش در اختیار چندین تامین کننده خدمت بهره برداری کنند. این زیرساخت ها، نشان گر خدماتی است که نه تنها از طریق مجازی سازی مورد استفاده واقع شده، بلکه نصب، بکارگیری یا جابجا شده اند. پردازش ابری مدلی از مکانیسم تحویل و دستیابی به خدمت است در جایی که منابع مجازی بعنوان خدمتی در اینترنت فراهم شده است. هدف اصلی پردازش ابری، فراهم نمودن خدمات پردازش مورد تقاضا با درجه بالایی از قابلیت اطمینان، قابل اندازه گیری، و دسترس پذیری در نواحی پراکنده است. این روش، یک مدل پرداخت-به ازای- استفاده را دنبال نموده و میتواند بطور پویایی برای ارضای تقاضاهای کاربر از طریق منابع مجازی متحرک، بازسازی شود.

تا کنون، بسیاری تحقیقات و مقالات، انواع مختلف معماری های ابری را که اغلب بر اساس اصلاح مدل ۴ لایه ای ارائه شده در شکل ۱ است، پیشنهاد و توصیف نموده اند.

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، این معماری بوسیله ۴ لایه تعریف می شود: لایه های اساس، منبع یکپارچه، بستر و پیاده سازی. لایه اساس، شامل منابع سطح سخت افزاری خام، مانند پردازش، ذخیره سازی، و منابع شبکه است. لایه منبع یکپارچه، شامل منابعی است که (معمولا از طریق مجازی سازی) متمایز می شوند بطوریکه میتوانند در دسترس لایه بالاتر و کاربران نهایی بعنوان منابعی یکپارچه قرار بگیرند، برای مثال، یک کامپیوتر/خوشه مجازی، یک سیستم فایل منطقی، و یک سیستم پایگاه داده، و غیره. لایه بستر، مجموعه ای از ابزارهای تخصصی، میان افزار، و خدمات را روی منابع یکپارچه، برای فراهم سازی یک بستر توسعه و/یا اجرا مانند محیط میزبان وب، یک خدمت برنامه ریزی شده و غیره را می افزاید. در نهایت، لایه پیاده سازی، شامل نرم افزارهایی است که در ابر اجرا می شوند.

در پردازش ابری، چندین شکل مختلف از منابع مجازی سازی در مکان ها و شبکه های بسیاری توزیع شده اند. سه شکل از منابع مجازی، معمولا شناخته شده هستند: نرم افزار بعنوان یک خدمت (SaaS)، زیرساخت بعنوان یک خدمت (IaaS)،  و بستر بعنوان یک خدمت (PaaS). SaaS، یک نرم افزار با هدف خاص است که از دور برای مصرف کنندگان از طریق اینترنت با مدل قیمت گذاری مبتنی بر استفاده، در دسترس است. IaaS نیز با استفاده از مدل قیمت گذاری مبتنی بر استفاده، سخت افزار، نرم افزار، و تجهیزاتی برای محیطهای نرم افزاری فراهم می آورد. PaaS، یک محیط یکپارچه سطح بالا برای ساخت، آزمون، و اجرای نرم افزارهای شخصی، فراهم می آورد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد