مقاله ترجمه شده تأثیر رفتار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه دانشجویان پرستاری: نقش میانجیگری خود راهبری

مشخصات محصول
قیمت:24000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1371

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Africa Nursing Sciences

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر رفتار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه دانشجویان پرستاری: نقش میانجیگری خود راهبری

عنوان کامل انگلیسی:

Effects of knowledge sharing behavior on innovative work behavior among nursing Students: Mediating role of Self- leadership

چکیده فارسی:

زمینه: در دنیایی که به طور مدام در حال تغییر است، نوآوری فردی برای عملکرد سازمانی حائز اهمیت است. امروزه کارفرمایان به افرادی نیاز دارند که بتوانند دانش خود را به اشتراک بگذارند و خود راهبری شوند زیرا این امر  منجر به بهبود عملکرد سازمانی می شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تسهیم دانش و کار نوآورانه با ارزیابی نقش میانجی خود راهبری است.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی از داده‌های ۱۴۸ دانشجوی پرستاری یک دانشکده پرستاری دولتی در سریلانکا استفاده کرد.

یافته‌ها: به طور کلی، یافته‌های ما نشان می‌دهد که بین رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه رابطه مثبت معنادار وجود دارد و خود راهبری رابطه را کاملاً میانجی‌گری می‌کند.

جمع بندی: به طور کلی، این مطالعه با ارائه بینشی در مورد نقش تسهیم دانش و خود راهبری در تقویت رشد دانشجویان پرستاری و کمک به آنها برای تبدیل شدن به نوآوران آینده، به سازمان‌های آموزشی خدمات درمانی کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی: رفتار، رهبری، پرستاری، آموزش، دانشجویان

Abstract

Background: Individual innovation is fundamental to organizational performance in an ever-changing world. Employers today need individuals who can share knowledge and self-direct because they achieve organizational outcomes.

Purpose: This research aims to explore the relationship between knowledge sharing and innovative work by assessing the mediating role of self-leadership.

Methods: This cross-sectional descriptive study applied data from 148 nursing students from a public nursing school in Sri Lanka.

Results: Generally, our findings show a significant positive relationship between knowledge sharing behavior and innovative work behavior and that self-leadership fully mediate the relationship.

Conclusions: Overall, this study will contribute to educational organizations in healthcare by providing insights into the roles of knowledge sharing and self-leadership in stimulating nursing students’ development and helping them become future innovators.

Keywords: Behavior, Leadership, Nursing, Education, Students

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد