مقاله ترجمه شده ترور شخصیت: دیدگاه فرهنگی-اجتماعی

مشخصات محصول
قیمت:43000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: R120

نام ناشر (پایگاه داده): SocialTheoryApplied

نام مجله:   Journal of Applied Social Theory

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ترور شخصیت: دیدگاه فرهنگی-اجتماعی

عنوان کامل انگلیسی:

Character Assassination: The Sociocultural Perspective

چکیده فارسی:

این مقاله بینش جدیدی  در مورد ترور شخصیت به عنوان یک تلاش استراتژیک نهادینه شده در قدرت و مبارزات ایدئولوژیک در جامعه ارائه می دهد. نویسنده از نظریه ساختاری برای تبیین ترور شخصیت به عنوان ابزاری برای سلطه و خرابکاری استفاده می کند. سپس، شیوه‌های ترور شخصیت در شیوه های دلالت و مشروعیت ادغام شده و از طریق کمپین‌های خرابکاری اجرا می‌شوند. بازیگران توطئه گر و زیرک، ترور شخصیت را یک منبع قدرت برای به چالش کشیدن سلطه گری فرهنگی و نظم اخلاقی متداول از طریق کمپین های اعتراضی استراتژیک و مخاطب محور می دانند. شبکه‌های اجتماعی منابعی را در اختیار بازیگران استراتژیک قرار می‌دهند تا کمپین‌های خرابکارانه را هم در دموکراسی‌های لیبرال و هم در جوامع اقتدارگرا انجام دهند. اگرچه رسانه‌های اجتماعی به مخاطبان فعال‌تر اجازه می‌دهند تا کنوانسیون های حاکم را به چالش بکشند، اما شیوه‌ها و زیبایی‌شناسی اعتراض اجتماعی را می‌توان به راحتی توسط ساختارهای قدرت برای کنترل اقناع سازی و اطلاعات مهار کرده و به کار گرفت. نویسنده خواستار تحقیقات بیشتر با الهام از دیدگاه فرهنگی-اجتماعی  ترور شخصیت برای درک پدیده های اجتماعی جدید مانند «فرهنگ لغو» است.

کلیدواژگان: ترور شخصیت، سلطه گری، گیدنز، مشروعیت، دلالت، دیدگاه فرهنگی-اجتماعی  ، ساختار، نظریه ساختاری، تغییر اجتماعی، خرابکاری

Abstract

This article offers a fresh view on character assassination as a strategic effort embedded in power and ideological struggles in society. The author uses structuration theory to explain character assassination as a means of both domination and subversion. In the latter, character assassination practices are integrated into modes of signification and legitimation and executed via subversion campaigns. Knowledgeable subversive actors consider character assassination a power resource to challenge cultural hegemony and traditional moral order via strategic and audience-centered protest campaigns. Social networking sites provide strategic actors with resources to realize subversive campaigns in both liberal democracies and authoritarian societies. Although social media allow more active audiences to challenge dominant conventions, the modes and aesthetics of social protest can be easily harnessed and appropriated by power structures for spin and information control. The author calls for more research inspired by the sociocultural view of character assassination to make sense of new social phenomena such as “cancel culture.”

Keywords: character assassination, domination, Giddens, legitimation, signification, sociocultural perspective, structuration, structuration theory, social change, subversion

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد