مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 791 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه فایل  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  H241

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه:  تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی

عنوان انگلیسی:

Corporate tax aggressiveness and the maturity structure of debt

چکیده فارسی:

ما ارتباط بین تخطی مالیاتی و سررسید بدهی سازمانی را بررسی کردیم و شواهد محکمی یافتیم که سررسید بدهی کوتاه‌تر، در شرکت‌های متخاطی مالیاتی رایج‌تر است. نتایج، آزمون‌های همبستگی متعددی را ازجمله کنترل انگیزه‌های تحریک جبران را برای ریسک‌پذیری، تأثیرات CEO و شرکت، رگرسیون‌های تغییرات و تخمین متغیرهای ابزاری ایجاد می‌کنند. این نتایج پیشنهاد می‌کنند که دیدگاه مخاطیان مالیاتی طلبکاران،  فعالیتی ریسک آور است و بنابراین ساختار بدهی پیشرفته ای را برای فراهم آوری مکانیسم نظارت برای قراردادهای بدهی با قرض گیرنده‌های متخاطی وام فراهم می‌کند. ما نتیجه می‌گیریم که تخطی مالیاتی تأثیر معناداری بر قراردادهای بدهی دارد.

 مقدمه

ادبیات موجود درمورد ارتباط بین تخطی مالیاتی شرکت  و سررسید بدهی نتایج مختلفی ارائه می دهد. نتایج گراهام و تاکر (۲۰۰۶) و ریچاردسون، لنیس و لئونگ (۲۰۱۴) نشان می دهد که شرکت های تهاجمی مالیات، به طور متوسط، نسبت قدرت نفوذ پایینی با اختیار خود دارند. با این حال، حسن، هوی، وو، و ژانگ (۲۰۱۴) دریافتند که تخطی مالیاتی با هزینه های بیشتر وام و ملزومات دقیق تر  وثیقه و امنیت در ارتباط است. در حالیکه بطور تجربی دقیق شدن در مورد اینکه آیا ارتباط منفی بین تخطی مالیات و قدرت نفوذ در درجه اول از انتخاب وام دهنده و یا وام گیرنده ناشی می شود، دشوار است، واضح تر است که وام گیرندگان وام های پرهزینه با ملزومات عهدنامه ای و امنیتی بیشتر را ترجیح نمی دهند. ما رابطه بین تخطی مالیات و سررسید بدهی را تحلیل می کنیم  تا وضوح بیشتری در مورد تاثیر تخطی مالیات بر قرارداد بدهی ارائه دهیم و  مدرک سازگار می یابیم که شرکت های تهاجمی مالیاتی، قراردادهای بدهی با سررسید کوتاه تر دارند.