مقاله ترجمه شده تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

دسته بندی:

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 656 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H348

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  حسابداری ۲۰۱۷ :  تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی:

Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی چگونگی تعدیل تاثیر کیفیت اطلاعات حسابرسی در بازده سرمایه‌گذاری به واسطه تخصص حسابرسی می‌پردازد، یعنی آیا تاثیر کیفیت اطلاعات حسابرسی بر بازده سرمایه‌گذاری با حضور حسابرس متخصص افزایش می‌یابد یا کاهش؟ نتایج نشان می‌دهند که کیفیت اطلاعات حسابرسی به کاهش مساله سرمایه‌گذاری بیش از حد کمک می‌کند. همچنین، تخصص حسابرس تا حد زیادی به بهبود بازده سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و در عین حال مساله سرمایه‌گذاری نامکفی را کاهش می‌دهد. همچنین دریافتیم که کیفیت اطلاعات حسابرسی و تخصص حسابرس دو مکانیسم تا حدی جایگزین در تقویت بازده سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. کیفیت اطلاعات حسابرسی بطور مثبت با بازده سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی رابطه دارد که حسابدار آنها یک ویژه‌گر صنعتی است. علاوه بر این، برای بررسی نتایج به دست آمده، این مقاله به بررسی روابط علیت بین بازده سرمایه‌گذاری، تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابرسی با استفاده از مدل‌های معادلات همزمان پویا پرداخته است.

کلمات کلیدی: بازده سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری نامکفی، سرمایه‌گذاری بیش از حد، تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابرسی (AIQ)

۱- مقدمه

ادبیات نظری و تجربی بزرگ، نقش کیفیت اطلاعات حسابرسی را بررسی می کند (بوشمان و همکاران، ۲۰۰۱؛ بوشمان و اسمیت، ۲۰۰۱؛ باگاوا، ۲۰۰۸؛ چان و همکاران، ۲۰۰۹؛ چان و لی، ۲۰۰۹؛ زینگ و همکاران، ۲۰۱۲؛ ران و همکاران، ۲۰۱۵). یک مجموعه از تحقیقات (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶؛ مک نیکلاس و استابن، ۲۰۰۸؛ بیدل و همکاران، ۲۰۰۹؛ چن و همکاران، ۲۰۱۱) نشان می دهند که کیفیت اطلاعات بالاتر، مدیران را قادر می سازد تا فرصت های سرمایه گذاری بهتر را شناسایی کنند. مطالعات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که تخصص حسابرس می تواند برای کاهش مسائل عدم تقارن اطلاعات استفاده شود (الموتاری و همکاران، ۲۰۰۹؛ دی باسکی و همکاران، ۲۰۱۲؛  دی باسکی و جیانگ، ۲۰۱۲؛ یاگوبنزادا و همکاران، ۲۰۱۴): دانش تخصصی صنعت را می توان از طریق تجربه حسابرسی گسترده، آموزش کارکنان تخصصی و سرمایه گذاری های بزرگ در فن آوری اطلاعات توسعه داد. این دانش صنعتی ویژه امکان می دهد تا حسابرسان متخصص (ویژه گر) به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر بپردازند که با کاهش نامتقارن اطلاعات از طریق توانایی بیشتر آنها برای شناسایی ناهنجاری های قابل توجه همراه است. مدل های نظری (بالسام و همکاران، ۲۰۰۳؛ لای، ۲۰۱۱) پیش بینی می کنند که علیرغم شواهد محدود، کیفیت بالای حسابرسی به دست آمده برای بهبود بازده های سرمایه گذاری، به ویژه در رابطه با سرمایه گذاری بیش از حد بسیار سودمند است. بر اساس این فرضیه ها، هدف اصلی این مقاله، ترکیب این دو مکانیسم و تجزیه و تحلیل اثر کیفیت اطلاعات حسابرسی (AIQ) و تخصص حسابرس بر بازده سرمایه گذاری می باشد. چن و همکاران (۲۰۱۱) که رابطه بین کیفیت اطلاعات و سرمایه گذاری را بررسی نمودند، دریافتند که کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی را در کشورهای در حال ظهور افزایش می دهد. ما همچنین انتظار داریم که این اجماع را در یک نمونه از شرکت های صنعتی بیابیم. در رابطه با نقش تخصص حسابرس در بازده سرمایه گذاری، با بهترین دانش ما، این اولین مطالعه است که از نظر تجربی، اثر آن را بر سرمایه گذاری نامکفی و سرمایه گذاری بیش از حد بررسی می کند. به عنوان یک فرایند از تحقیق ما، بررسی می کنیم که چگونه تخصص حسابرس، تاثیر AIQ را بر بازده سرمایه گذاری تعدیل می کند، یعنی اینکه آیا چنین اثر AIQ در بازده سرمایه گذاری با وجود یک حسابرس متخصص افزایش یا کاهش می یابد. ما می توانیم هر دو اثر را انتظار داشته باشیم: از یک طرف، کاهش نامتقارن اطلاعات و تعداد حسابداری قابل اطمینان با توجه به AIQ بالاتر ممکن است منجر به نظارت موثرتر به علت حسابرسان متخصص شود و در نتیجه، تاثیر AIQ در بازده سرمایه گذاری برای شرکت های با AIQ و تخصص حسابرس بالاتر است. از سوی دیگر، شرکت های با کیفیت حسابداری بالاتر، احتمالا به مدیر کمک می کنند که انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی را کاهش دهد و امکان می دهد که مدیران به شناسایی بهتر فرصت های سرمایه گذاری بپردازند (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶). بنابراین، تحت این فرضیه، ما انتظار داریم که اهمیت AIQ در کاهش تقارن های اطلاعات در شرکت هایی که حسابرس آن یک متخصص صنعت است، بالاتر از شرکتی باشد که حسابرس آن متخصص نمی باشد. اغلب مطالعات از بخش اختیاری به عنوان یک معیار کیفیت اطلاعات استفاده می کنند. گوماریز و بلستا (۲۰۱۴) پروکسی های متفاوتی را برای کیفیت اطلاعات در نظر می گیرند که شامل مدل تعهدات اختیاری پیشنهاد شده توسط کاسزنیلک (۱۹۹۹)، مدل کیفیت تعهدات پیشنهاد شده توسط دی چاو و دی چیو (۲۰۰۲) و مدل درآمد های اختیاری توسعه یافته توسط مک نیکلاس و استابن (۲۰۰۸) می باشد. نتایج ما نشان می دهد که AIQ سرمایه گذاری بیش از حد را کاهش می دهد، در حالی که حسابرس متخصص، سرمایه گذاری نامکفی را کاهش می دهد.

Abstract             

This study is examined how the auditor specialization moderates the effect of accounting information quality on investment efficiency, i.e., whether the effect of accounting information quality on investment efficiency is increasing or decreasing with the presence of the specialist auditor.The reached result reveals that the accounting information quality appears to help decrease the overinvestment problem. Similarly, the auditor specialization has been discovered to help greatly in improving investment efficiency, while reducing the underinvestment problem. We further find that the accounting information quality and the auditor specialization are two mechanisms with some degree of substitution in enhancing investment efficiency. The accounting information quality is positively associated with investment efficiency for firms whose auditor is an industry specialist. In addition, to check the robustness of the main results, this paper investigates the causal relationships between investment efficiency, auditor specialization and accounting information quality from the dynamic simultaneous-equation models.

Keywords : Investment efficiency,Underinvestment,Overinvestment,Auditor specialization,Accounting information quality (AIQ)