مقاله ترجمه شده تحول دیجیتال در حسابرسی خارجی و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی

دسته بندی: -

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 183 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H545

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تحول دیجیتال در حسابرسی خارجی و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی

عنوان کامل انگلیسی:

The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance

چکیده فارسی:

ادبیات موجود نشان از وجود علاقه روزافزون به دیجیتالی سازی در سازمان ها می باشد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر دیجیتالی سازی بر مشاغل حسابرسی و درک این موضوع که چگونه دیجیتالی سازی می تواند موجب بهبود نقش حسابرسی به عنوان مکانیسم حاکمیتی شود، می باشد. یک رویکرد کیفی از طریق مصاحبه با حسابرسان پنج شرکت حسابرسی بزرگ در فرانسه اتخاذ شد. این مقاله نشان می دهد که فن آوری دیجیتال در پنج سطح کلیدی شرکت های حسابرسی به ویژه نقش حسابرسی به عنوان یک مکانیسم حاکمیتی تأثیر می گذارد. دیجیتالی سازی ، مربوط بودن حسابرسی را بهبود می بخشد (۱) به شرکتهای حسابرسی اجازه می دهد با ارائه خدمات جدید ، خدمات خود را گسترش دهند (۲). همچنین با تجزیه و تحلیل کلیه داده های مشتری کیفیت حسابرسی بهبود می یابد (۳). در نهایت ، با دیجیتالی سازی ، مشخصات حسابرس جدید ظاهر می شود (۴) فرهنگ نوآوری در موسسات حسابرسی فعال می شود (۵). بنابراین ، حاکمیت شرکتی بهبود می یابد اما قدرت اختیاری مدیران محدود خواهد شد. این تحقیق اهمیت اجرای استراتژی های دیجیتالی را برای ارائه اصلاحات لازم  به تدوین کنندگان که برای استانداردهای حسابرسی ضروری می باشد ، برجسته می کند. این موضوع باید مدارس و دانشگاه های بازرگانی را قادر به تطبیق برنامه های آموزشی خود مطابق با انتظارات شرکتهای حسابرسی ،نماید.

 واژه‌های کلیدی: حسابرسی ، دیجیتالی سازی ، داده های بزرگ ، هوش مصنوعی ، فرایند حسابرسی

Abstract

The literature demonstrates the growing interest of digitalization in organizations. The purpose of this paper is to study the influence of digitalization on audit’s business and to understand how it can improve the role of audit as a governance mechanism. A qualitative approach was conducted by interviewing auditors from the five largest auditing firms in France. This paper demonstrates that digital technology is impacting at five key levels audit firms especially the audit role as a governance mechanism. Digitalization will improve the audit relevance (1) allowing audit firms to extend their offers by proposing new services (2). It will also improve the audit quality mainly by analysing all data’s customer (3). Finally, with the digitalization a new auditor profile emerges (4), enabling the culture of innovation within audit firms (5). Thus, the firm governance will be improved but the managers ‘discretionary power will be limited. This research highlights the importance of implementing digital strategies to provide regulators with the necessary modifications that need to occur for audit standards. It should enable Business School and universities to adapt their training programs according to the audit firms’ expectations.

Keywords: Audit, Digitalization, Big Data, Artificial Intelligence, Audit process