مقاله ترجمه شده چرا مهاجران ماهرِ به طور موقت استخدام می شوند؟ تحلیل نظری سرمایه انسانی در مورد انگیزه های کارفرمایان در استرالیا

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 276 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1064

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE

نام مجله:   Australian Journal of Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چرا مهاجران ماهرِ تحت حمایت(دارای ویزای حمایتی)، به طور موقت استخدام می شوند؟ تحلیل نظری سرمایه انسانی در مورد انگیزه های کارفرمایان در استرالیا

عنوان کامل انگلیسی:

Why recruit temporary sponsored skilled migrants? A human capital theory analysis of employer motivations in Australia

چکیده فارسی:

این مقاله برای آنالیز انگیزه های کارفرمایان برای جذب مهاجران ماهر دارای ویزاهای حمایتی موقت از نظریه سرمایه انسانی استفاده می کند ، گروهی که علی رغم اینکه به طور فزاینده بخشی مهمی از نیروی کار در بسیاری از سازمانها و کشورها را تشکیل می دهند ، در تحقیقات مربوط به مدیریت منابع انسانی (HRM) توجه اندکی به آنها شده است. ما این شکاف را از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ های نظرسنجی ۱۶۰۲ کارفرمایی که از دارندگان ویزای مهارتی حمایتی موقت در استرالیا استفاده می کردند ، مرتفع می کنیم. همانطور که تئوری های سرمایه انسانی تأکید می کنند، یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهره وری در هزینه به عنوان محرک تصمیم گیری در زمینه استخدام نه تنها از طریق استراتژی های مدیریت منابع انسانی برای به حداکثر رساندن بهره وری کارگران ، ، بلکه همچنین با شناسایی گروه هایی از کارگران که سخت کوش تر و ماهر تر از گروه های دیگر تصور می شوند، می تواند حاصل شود. این یافته ها همچنین به نقش سیاست های دولتی در فرآیند شناسایی ، به ویژه مقررات ویزا که جا به جایی مهاجران ماهر تحت حمایت موقت را محدود می کند ، توجه می کنند که به کارفرمایان اجازه می دهد از سرمایه انسانی این کارگران به طور موثر استفاده کنند.

کلمات کلیدی سرمایه انسانی ، نظریه سرمایه انسانی ، مدیریت منابع انسانی بین المللی ، استخدام ، مهاجران ماهر ، کارگران مهاجر موقت

Abstract

This article uses human capital theory to analyse employer motivations for recruiting skilled migrants on temporary sponsored visas, a group receiving limited attention within human resource management (HRM) scholarship despite being an increasingly important part of the workforce in many organisations and countries. We address this gap through a survey analysis of 1602 employer respondents who sponsored temporary skilled visa holders in Australia. The findings indicate that cost-effectiveness as a motivator for recruitment decisions can be achieved not only through HRM strategies to maximise worker productivity, as human capital theories emphasise, but also by identifying groups of workers perceived as harder working than other groups. The findings also draw attention to the role of government policy in this identification process, specifically visa regulations constraining the mobility of temporary sponsored skilled migrants, which allows employers to utilise these workers’ human capital effectively.

Keywords: Human capital, human capital theory, international human resource management, recruitment, skilled migration, temporary migrant workers