مقاله ترجمه شده : درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی: رویکرد سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 33000 تومان

تعداد نمایش: 459 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۵ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H375

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی: رویکرد سازمانی

عنوان انگلیسی:

Understanding usage and value of audit analytics for internal auditors: An organizational approach

چکیده فارسی:

اگرچه حسابرسان داخلی از اهمیت و ارزش تحلیل حسابرسی به طور فزاینده ای آگاه هستند، تحقیقات قبلی نشان می دهد که استفاده از تحلیل حسابرسی کمتر از انتظار است. این مقاله از چارچوب فناوری – سازمان-محیط (TOE) برای شناسایی و بررسی عواملی در سطح سازمانی استفاده می کند که تأثیر پذیری  پس از اتخاذ تحلیل حسابرسی را بررسی می کند. و همچنین اینکه آیا با استفاده از تجزیه و تحلیل حسابرسی عملکرد فرآیند ممیزی داخلی را بهبود می بخشد و همچنین اینکه آیا استفاده از تحلیل حسابرسی عملکرد فرآیند حسابرسی داخلی را بهبود می بخشد . داده ها از مشتریان یک فروشنده بزرگ نرم افزار حسابرسی جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که استفاده در سطح کاربردی  تحت تاثیر پشتیبانی مدیریت، شایستگی فنی و استانداردها قرار دارد. در حالی که کمک رسانی حرفه ‌ای، شایستگی فنی و استفاده در سطح کاربردی، استفاده در سطح ویژگی را رو به جلو پیش می برد. در نهایت، استفاده از تحلیل حسابرسی در سطح کاربردی و سطح ویژگی ، عملکرد فرایند حسابرسی داخلی را بهبود می بخشد.

کلیدواژه: تحلیل حسابرسی، اتخاذ تکنولوژی حسابرسی، فناوری- سازمان-محیط

Abstract

Although internal auditors are increasingly aware of the importance and value of audit analytics, prior research indicates that the use of audit analytics is below expectation. This paper uses the Technology-Organization-Environment (TOE) framework to identify and examine factors at the organizational level that influence post adoption usage of audit analytics, as well as whether using audit analytics improves the performance of the internal audit process. Data were collected from clients of a major audit software vendor. Results indicate that application-level usage is influenced by management support, technological competence, and standards, while professional help, technological competence, and application-level usage drive feature-level usage. Finally, both application-level and feature-level audit analytics usages improve the performance of the internal audit process.

Keywords : Audit analytics,Audit technology adoption,TOE