مقاله ترجمه شده قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس

دسته بندی: -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 200 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M788

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ :  قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس

عنوان انگلیسی:

Strength of the association between R&D volatility and firm growth: The roles of corporate governance and tangible asset volatility

چکیده فارسی:

ما نقش مکمل حاکمیت شرکتی ؛ تغییرات در دارایی، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) ؛ و تغییرات دارایی های نامشهود را  در بهبود بازده از طریق تحولات(نوآوری) در تحقیق و توسعه بررسی می کنیم. با افزایش تحولات در تحقیق و توسعه، حاکمیت شرکتی می تواند به همگن کردن اهداف متفاوت و منابع ناهمگن در داخل و خارج از شرکت کمک کند. تغییرات در دارایی، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) و دارایی های نامشهود می تواند به همگن سازی گردش دارایی با تحولات تحقیق و توسعه کمک کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حاکمیت شرکتی و تغییرات PPE  نقش مکمل در تحولات تحقیق و توسعه در بهبود عملکرد شرکت دارد

واژگان کلیدی: تغییرات (نوآوری) تحقیق و توسعه (R&D)،  تغییرات دارایی PPE (اموال، ماشین آلات و تجهیزات)، حاکمیت شرکتی، رشد شرکت

ABSTRACT

We investigate the complementary roles of corporate governance; property, plant, and equipment (PPE) volatility; and intangible asset volatility in improving the returns from R&D volatility. With increasing R&D volatility, corporate governance can help align divergent goals and heterogeneous resources both internally and externally. PPE volatility or intangible asset volatility could help synchronize asset turnover with R&D volatility. The findings show that corporate governance and PPE volatility complement R&D volatility in improving a firm’s performance.