مقاله ترجمه شده بررسی نقش تجربه مربیگری و آموزش مربی بر آموزش مهارت‌های درک شده زندگی مربیان

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1430

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE

نام مجله:   International Journal of Sports Science & Coaching

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  بررسی نقش تجربه مربیگری و آموزش مربی بر آموزش مهارت‌های درک شده زندگی مربیان

عنوان کامل انگلیسی:

Examining the roles of coaching experience and coach training on coaches’ perceived life skills teaching

چکیده فارسی:

پژوهش حاضر به بررسی نقش تجربه مربیگری و آموزش مربی بر آموزش مهارت‌های درک شده زندگی مربیان می‌پردازد. مربیان ورزش دبیرستان های کانادا (N=1356) پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه مهارت های زندگی مربیگری در ورزش را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که مربیان با تجربه تر نسبت به مربیان کم تجربه تر، شناخت بهتری از خود در زمینه بحث ،تمرین و انتقال مهارت‌های زندگی دارند. تفاوت معناداری بین مربیان بر اساس اینکه دوره آموزشی مربیگری را گذارنده اند یا خیر، مشاهده نشد و اثر متقابل بین تجربه مربیگری و آموزش مربی غیرمعنادار بود. پیامدهای برنامه های آموزش مربی با توجه به آموزش مربیان به منظور آموزش صریح مهارت های زندگی از طریق ورزش مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها رشد مربی، آموزش مربی، صریح، زنجیره مهارت‌های زندگی، ورزش، کمی

Abstract

The present study examined the roles of coaching experience and coach training on coaches’ perceived life skills teaching. Canadian high school sport coaches (N=1356) completed a demographic questionnaire and the Coaching life skills in sport questionnaire. Results suggested that coaches with more experience perceived themselves to discuss and practice life skills and transfer to a greater extent than coaches with less experience. No significant differences were observed based on whether coaches completed coach training, and the interaction effect between coaching experience and coach training was non-significant. Implications for coach education programs are discussed regarding training coaches to explicitly teach life skills through sport.

Keywords: Coach development, coach education, explicit, life skills continuum, sport, quantitative

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد