مقاله انگلیسی ترجمه شده تجربه خرید آنلاین از یک بازار خرده فروشی الکترونیکی نو ظهور

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 406 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M846

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  تجربه خرید آنلاین از یک بازار خرده فروشی الکترونیکی نو ظهور

عنوان انگلیسی:

Online shopping experience in an emerging e-retailing market

چکیده فارسی:

هدف: در حالی که تجارت الکترونیک به عنوان حوزه ی جدیدی از بازاریابی به طور گسترده ای توسعه داده  شده است، از این رو  نیاز به ارائه تجارب خرید یکپارچه در تمامی کانال های آنلاین مختلف برای دستیابی به موفقیت وجود دارد، اما تعداد اندکی از شرکت ها به خوبی می توانند سرمایه گذاری در تجربه مشتری را به نتایج بازاریابی گره بزنند. از لحاظ نظری بحث درباره ی استفاده از محرک ها و نتایج تجربه خرید آنلاین، به ویژه رفتار گروهی، مبهم است. بنابراین، این مقاله به بررسی محرک ها و نتایج تجربه خرید آنلاین (OSE) می پردازد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: از ترکیب نوتنوگرافی و تحلیل گفتمانِ مجموعه ای از داده های کیفی جمع آوری شده از صفحه فیسبوک یک خرده فروش آنلاین پیشرو که حضور آنلاین در ۱۱ کشور آفریقایی دارد، استفاده شد.

یافته ها: دو دسته گسترده از OSE تحت هفت محرک و پنج نتیجه رفتاری متمایز از OSE در این مطالعه بیان شده است. دو دسته از محرک های OSE، هر چند منحصر به فرد، به طور گسترده ای برای چارچوب موجود OSE مناسب هستند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که خریداران از بررسی سایر خریداران به عنوان یک خط مشی مناسب برای تعامل با طیف گسترده ای از رفتارها ،استفاده می کنند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: پیامدهای اصلی نظری عبارتند از: رسیدگی به شکایت نه تنها یک ساختار رفتاری بلکه یک محرک / انگیزش برای تجربه خرید آنلاین است؛ رفتار مصرف کننده بیشتر توسط محرک های شناختی تحریک می شود؛ اعتماد نتیجه OSE است که نه تنها منجر به تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می شود بلکه موجب پاسخ خارجی به شکست خدمات می شود؛ و خریداران، پاسخ خارجی به شکست خدمات را به عنوان آخرین راه حل استفاده می کنند و این آخرین راه حل می تواند با ناراحتی و پاسخ ضعیف داخلی به شکست خدمات فعال شود. محدودیت اصلی این مطالعه این است که مدل مفهومی پیشنهاد شده از لحاظ تجربی بررسی نشده است. برای اعتبارسنجی این مدل، انجام تحقیق در آینده ضروری است.

پیامدهای عملی: پیامدهای مدیریتی این یافته ها این است که علاوه بر ارائه تجربه خرید موفق از طریق افزایش محرک های OSE که در این مطالعه شناسایی شده است، خرده فروشان آنلاین باید با پشتکار برای کاهش حوادثی که منجر به شکست خدمات می شود،عمل کنند و بی وقفه اقدامات بهبود خدمات در هنگام شکست خدمات را بر عهده بگیرند. خرده فروشان آنلاین، به ویژه کسانی که در بازارهای نوظهور فعال هستند، در صورتی از سرمایه گذاری های بهبود خدمات خود سود خواهند برد که فرآیندهایی که آنها را قادر می سازد خدمات شکست خورده را، به سرعت و موفقیت آمیز، بهبود بخشند، را پیاده سازی کنند.

اصالت / ارزش: این مقاله در تحقیقات علمی خدماتی با ارائه یک مدل ذهنی باور نگرانه منحصر به فرد از محرک ها و نتایج OSE در زمینه های کمتر بررسی شده ،مشارکت می کند. این مدل مفهومی پیشنهادی، چارچوب واکنش- تحریک-ارگانیسم، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه های رضایت و ادبیات رفتار خرید را  در چند جهت ، توسعه می دهد.

کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، ارتباطات کامپیوتر محور، اینترنتِ رفتار مصرف کنندگان، تجربه مشتری، محیط کامپیوتر محور ، خرید مصرف کننده

Abstract:

Purpose: While e-commerce has been widely cited as the new marketing frontier, thus necessitating the need to deliver seamless shopping experiences across various online channels to achieve success, very few firms have the well withal to clearly tie customer experience investments to marketing outcomes. Theoretically speaking, the understanding of the drivers and outcomes of online shopping experience especially group behavior is imprecise. Therefore, this paper aims to investigate the drivers and outcomes of online shopping experience (OSE).

Design/methodology/approach: A combination of netnography and conversation analysis was used on a pool of qualitative data generated from the Facebook page of a leading online retailer that has online presence in 11 African countries.

Findings: Two broad categories of OSE under seven drivers and five distinct behavioral outcomes of OSE emerged from the study. The two categories of OSE drivers, though unique, widely fit into the existing frameworks of OSE. The study also indicates that shoppers seize other shoppers’ reviews as a suitable platform to engage in a wide range of behaviors.

Research limitations/implications: The main theoretical implications include the following: complaint handling is not only a behavioral construct but also a stimulator/driver of online shopping experience; consumer behavior is stimulated more by cognitive drivers; trust is an outcome of OSE which leads to not only electronic word of mouth but also external response to service failure; and shoppers perceive external response to service failure as the last resort and this last resort can be activated by regrets and poor internal response to service failure. The major limitation of this study is that the proposed conceptual model was not empirically tested. Future research is required to validate the model.

Practical implications: The managerial implications of the findings are that in addition to providing superior shopping experience through enhancing the drivers of OSE identified in this study, online retailers must work assiduously to reduce incidents leading to service failures and promptly undertake service recovery actions whenever service failure occurs. Online retailers especially those operating in emerging markets will therefore benefit from their service recovery investments if they proactively install processes that enable them to promptly and satisfactorily recover failed services.

Originality/value: This paper contributes to service science research by proposing a unique belief-attitude-intention model of the drivers and outcomes of OSE on a relatively underexplored field. The proposed conceptual model advances the stimulus-organism-response framework, theory of planned behavior, satisfaction theories and shopping behavior literature in several directions.

Keywords: E-commerce, Computer mediated communication, Consumer behavior internet, Customer experience, Computer-mediated environments, Consumer shopping