مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت

دسته بندی:

قیمت: 11000 تومان

تعداد نمایش: 837 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M310

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت

عنوان انگلیسی:

From Five Competitive Forces to Five Collaborative Forces: Revised View on Industry Structure-firm Interrelationship

چکیده فارسی:

ما بر این باوریم که تحلیل معروف پورتر از ابزار «پنج نیروی رقابتی» باید برای ارزیابی ساختار صنعت پویای امروز تغییر یابد. در این مقاله، ما ابعاد پویای زمان را که باید به ابزار «نیروهای پنج گانه» اضافه گردد، معرفی می کنیم، این ابزار مدیران را قادر می سازد تا بینش روشنی  (ER) از وجود و ماهیت تعاملات گذشته، حال و آینده (پیش بینی شده) بین شرکت و محیط صنعتی خود کسب نمایند. ما همچنین به تجزیه و تحلیل انتقادی مفهوم اصلی، می پردازیم که بیان می کند که توانایی روابط مبتنی بر همکاری یک شرکت با عوامل موثر بر محیط صنعت قابل توجه است. تجزیه و تحلیل تجربی از مفهوم پیشرفته پورتر با استفاده از ابزار روان INDUSTRUCT، با معرفی ابعاد دیگر پویایی و انواع نیروهای رقابتی که بر سودمندی شرکت اثر می گذارند به منظور افشای تاثیر بالقوه مثبت ساختار، مورد پالایش قرار می گیرد. نتایج ما، اعتبار و اطمینان چارچوب «نیروهای پنج گانه» را تایید می کند و ثبات نسبی ساختار صنعت را در طول زمان، و همچنین سطوح معنی دار تاثیر مثبت عوامل تعیین کننده ساختار صنعت را در کارایی شرکت نشان می دهد.
کلید واژه ها:  پورتر، نیروهای پنج گانه، تجزیه و تحلیل صنعت، رقابت، همکاری

۱-مقدمه

در پایان دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ زمانی که پورتر (۱۹۷۹، ۱۹۸۰) تحلیل معروف خود ابزار “پنج نیروی رقابتی ” را ارائه و برقرار نمود، اقتصاد جهانی با روند رشد پیوسته توصیف گردید. در چنین شرایط جهانی، به طور کلی توسعه صنایع غالبا ملی با ثبات و قابل پیش بینی بود. در نتیجه، پیش شرط اصلی برای انجام اهداف کسب و کار می توانست بهینه سازی رفتار استراتژیک شرکت در ارتباط با محیط رقابتی خارج باشد. “سبقت گرفتن ” برای سود به عنوان هدف اصلی کسب و کار در ترکیب با ویژگی های ثابت عوامل تعیین کننده ساختار صنعت، منجر به موفقیت های بزرگی در ابزار تحلیلی پورتر از نظر ارتباط و کاربرد آن شد.

ابزار تحلیلی ایستا برای بررسی ساختار صنعت پویای امروز، دیگر مطلوب نیست. بعد پویای زمان باید به ابزار “نیروهای پنج گانه” اضافه شود. این مساله از دیدگاه روند در حال تغییر محیط، که مدیران را قادر می سازد تا بینش روشنی (ER) از وجود و ماهیت تعاملات گذشته، حال و آینده (پیش بینی شده) بین شرکت و محیط صنعتی خود کسب کنند عملی تر است.

۲- مرور مقاله: از پنج نیروی رقابتی ایستا به پنج نیروی همکاری پویا

۲-۱- بررسی مقاله

فرصت ها و تهدیدهای شرکت که از محیط صنعت واقعی می آیند را می توان به عنوان مفاهیم تاثیرات آینده عوامل تعیین کننده ساختار صنعت تفسیر نمود. این رابطه با نظریه ” سازمان صنعتی جدید ” تئوریسین ها(نظریه پردازان)، از منظر روابط متقابل بین عناصر پارادایم” SCP ” (ساختار، رفتار، عملکرد) در یک راستا است اما با اضافه کردن یک بعد پویای زمان به آن.

ویژگی های عوامل تعیین کننده ساختار صنعت می تواند در نتیجه ی این موارد ایجاد شود: (۱) پاسخ گذشته سازمان به فرصت های گذشته و / یا تهدیدهای واقعی محیط صنعت، (۲) پاسخ فعلی به فرصت های موجود و تهدیدات فعلی محیط صنعت، و (۳) پاسخ فعلی به فرصت ها و تهدید های پیش بینی شده. بنابراین، گذشته، حال و آینده استراتژیک در ترکیب با ویژگی های گذشته، حال و آینده پیش بینی شده ی عوامل تعیین کننده ساختار صنعت، پایه ای برای موقعیت های مختلف رقابتی شرکت، ایجاد می کند ( یعنی جایگاه آن در میان رقبای مستقیم آن، نتیجه نفوذ عوامل تعیین کننده ساختار صنعت بر عملکرد شرکت است). بنابراین تنها مربوط به تعریف موقعیت رقابتی جاری شرکت نیست بلکه همچنین به تحلیل موقعیت رقابتی آن که در نتیجه نفوذ گذشته و / یا پیش بینی شده ساختار صنعت بر عملکرد شرکت است ارتباط دارد. عدم توانایی تحلیل و تشریح تغییرات پویای صنعت یکی از مورد انتقاد ترین جنبه های ابزار تحلیلی “نیروهای پنج گانه” پورتر است. (Grant، ۲۰۰۲، ص ۸۹ Stonehouse و Snowdon، ۲۰۰۷، Sheehan، ۲۰۰۵،، Karagiannopoulos، Georgopoulos و Nikolopoulos، ۲۰۰۵).